Wysoka skuteczność i duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w ramach inicjatywy Eureka finansowanej przez NCBR pozwala rozwijać współpracę międzynarodową Łukasiewicz –Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS) z instytucjami naukowymi i przedsiębiorcami z Polski, Serbii, Czarnogóry, Niemiec i Ukrainy. W ubiegłych latach w instytucie zrealizowano dwa projekty badawcze, a obecnie realizowane będą kolejne dwa, z których jeden dotyczy branży spożywczej, a drugi wchodzi w obszar zrównoważonego rolnictwa.

„Kluczowym aspektem w realizacji projektów Eureka jest opracowywanie i wdrażanie lub znaczące ulepszanie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrażanie nowego produktu lub usługi z realnymi szansami na komercyjną sprzedaż, jak również promowanie współpracy naukowo-badawczej z państwami bałkańskimi, a ostatnio również z Ukrainą” – mówi dr hab. Marcin Konkol, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Badawczych, podkreślając również fakt, że Łukasiewicz – INS ze względu na wysoką rozpoznawalność jako instytut badawczy pełni w realizowanych do tej pory projektach Eureka rolę lidera konsorcjum międzynarodowego.
W styczniu 2022 roku Łukasiewicz – INS rozpoczął prace nad realizacją projektu Produkty o dużej wartości dodanej z użyciem substancji aktywnych biologicznie pochodzących z nadkrytycznych ekstraktów roślinnych (akronim Greentech). Projekt oparty jest na współpracy jednostek z Polski, Serbii, Czarnogóry i Niemiec. Po stronie polskiej liderem – przedsiębiorcą jest firma Prowana Sp. z o.o., posiadająca długoletnie doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów spożywczych do sprzedaży.
Zadaniem Łukasiewicz – INS jest opracowanie technologii ekstrakcji nadkrytycznej surowców roślinnych (kurkumy, acai, rozmarynu, liści laurowych, owoców rokitnika) jako dodatków do produktów spożywczych o właściwościach antyoksydacyjnych. Prowana opracuje i wdroży nowe formulacje przeznaczone do produkcji napojów i odżywek na bazie wyprodukowanych ekstraktów nadkrytycznych lub ich mieszanin, wzbogaconych w związki biologicznie aktywne (kwasy tłuszczowe, polifenole, związki lotne i zapachowe), które zostaną wprowadzone na rynek jako produkty wspomagające odporność ludzi za pośrednictwem układu pokarmowego.
Drugi projekt Naturalne produkty jako baza do ekologicznych zrównoważonych preparatów (akronim NatBioPrep), który jest obecnie z fazie inicjacji to wspólne przedsięwzięcie partnerów z Polski, Serbii oraz Ukrainy. Po stronie polskiej liderem – przedsiębiorcą jest firma Hortulanus, która posiada zaplecze badawcze do opracowywania nowych preparatów związanych z ochroną roślin oraz wprowadzająca na rynek innowacyjne produkty agrochemiczne.
Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych wraz z firmą Hortulanus będzie prowadził badania w celu opracowania preparatu wspomagającego uprawę roślin o właściwościach antymikrobiologicznych wobec fitopatogenów, na bazie nadkrytycznych ekstraktów pozyskanych ditlenkiem węgla z brązowych alg, goździków z dodatkiem ekstraktu chmielowego. Wstępne badania wskazują na wysoką skuteczność ekstraktów nadkrytycznych do hamowania wzrostu patogenów glebowych.
Jak mówi dr Katarzyna Tyśkiewicz – Kierownik Grupy Badawczej Ekstrakcja Nadkrytyczna i kierownik projektu NatBioPrep „szukamy nowych funkcjonalnych zastosowań dla naszych ekstraktów. W poprzednich edycjach konkursu badaliśmy zastosowanie ekstraktów w wyrobach medycznych oraz sporządzaliśmy nowe receptury dodatków do produktów spożywczych. W tym roku są to głównie badania nad wspomaganiem odporności ludzi poprzez układ pokarmowy oraz odporności roślin wobec patogenów środowiskowych”.
__________________

Realizowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Inicjatywa EUREKA to sieć 41 państw, a jej celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność i perspektywa wdrożenia jego rezultatów na rynku.

__________________

Łukasiewicz – INS należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie, która dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego.

Materiały prasowe