W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.

Największy wpływ na obniżki cen miały niższe opłaty związane z transportem, także niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych.

Tańsza była też odzież i obuwie. Droższe zaś napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Wzrosły też ceny związane z wypoczynkiem i kulturą.