- W dotychczasowych pięciu edycjach wydano promesy inwestycyjne na blisko 64 mld zł. Dziś samorządy są na etapie kończenia projektów z pierwszej edycji. Z czterech następnych są w trakcie realizacji. Liczę, że w 2023 r. program ten, w których samorządy mogą składać wnioski w 35 obszarach inwestycyjnych będzie już rozkręcony w pełni – zaznacza.