Dziś dzięki tej bezzwrotnej dotacji, pokrywającej 80 proc. kosztów przedsięwzięcia można finansować nie tylko realizację nowych budynków, ale też poprawiać stan istniejących – zauważa Przemysła Osuch, dyrektor departamentu funduszy mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego