Oferujemy w związku z tym wiele rozwiązań, wśród których są m.in. gwarancje, sprawdzające się też przy okazji Programu inwestycji strategicznych – powiedział Mateusz Olszak, dyrektor departamentu gwarancji i poręczeń Baku Gospodarstwa Krajowego.