17 i 18 listopada odbędzie się druga odsłona 7. edycji Kongresu 590 pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Goście imprezy, która na trwałe wpisała się do kalendarza najważniejszych wydarzeń gospodarczych, spotkają się w stolicy Podkarpacia, na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zaplanowano wiele interesujących debat z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów, a szczególne miejsce w programie zajmie Forum Polsko-Ukraińskie

Tradycyjnie głównym punktem pierwszego dnia imprezy będzie gala wręczenia Narody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Inicjatywa ta towarzyszy Kongresowi 590 od pierwszej edycji. Przez ten czas zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania nagrody pozostał ten sam - wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnianie tych najlepszych. Zostają nią uhonorowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm. Wyróżnienia są przyznawane w pięciu głównych kategoriach: Lider małych i średnich przedsiębiorstw, Narodowy sukces, Międzynarodowy sukces, Odpowiedzialny biznes i firma Rodzinna oraz w dwóch kategoriach specjalnych: Badania+rozwój oraz STARTUP_PL.
Podczas tegorocznej imprezy odbędzie się Forum Polsko-Ukraińskie zorganizowane we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Zaproszeni eksperci będą dyskutować na tematy dotyczące rynku pracy, gospodarki i ekonomii społecznej, szukając odpowiedzi na pytania, czy największa fala uchodźców z Ukrainy jest już za nami, jak efektywnie wykorzystać potencjał i kompetencje, jakimi dysponują uchodźcy, oraz w jaki sposób polski rząd i organizacje biznesowe mogą pomóc ukraińskim MŚP w relokacji ich biznesów, a także jak możemy wykorzystać tę sytuację do zwiększenia współpracy polsko-ukraińskiej.
Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych w czasie Kongresu 590 będzie bezpieczeństwo energetyczne krajów naszego regionu oraz całej Europy, szczególnie w kontekście napaści Rosji na Ukrainę oraz związanego z tą agresją kryzysu na rynkach energii.
W panelu „Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka Unii Europejskiej” wezmą udział: Marek Suski, poseł na Sejm RP, przewodniczący komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP Tomasz Siwak, wiceprezes zarządu ds. handlowych ENEA SA prof. Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Moderatorem będzie Andrzej Bondyra, wiceprezes Agencji Rynku Energii.
Bezpieczeństwo to temat wykraczający daleko poza obszar energetyczny. Dlatego uczestnicy panelu „Polska i Europa w obliczu wojny” zaplanowanego na drugi dzień kongresu będą rozmawiać o tym, jak agresja Rosji na Ukrainę radykalnie zmieniła postrzeganie w Europie kwestii wojny. Europejczycy, którzy do niedawna uważali konflikty zbrojne za element przeszłości, teraz zrozumieli, że jest to niestety część rzeczywistości, a Europa Środkowo-Wschodnia jest regionem szczególnie narażonym na wstrząsy. Paneliści spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak obecna sytuacja zmienia nasz kontynent. W dyskusji wezmą udział: gen. Dariusz Wroński, ekspert ds. bezpieczeństwa, Alexander Lanoszka, politolog Waterloo University, Peter Rough z Hudson University oraz Anthony Kim, ekspert Heritage Foundation.
Zmianom geopolitycznym zachodzącym w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wymiernym zagrożeniom wynikającym z agresywnej polityki Rosji będzie poświęcony panel „Architektura bezpieczeństwa Trójmorza”. Eksperci, wśród których są: Krzysztof Szczerski, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Anthony Kim, ekspert Heritage Foundation, David Stulik z Center for Security Policy oraz Daniel Kochis z Margaret Thatcher Center for Freedom, odpowiedzą na pytanie, czy jesteśmy bezpieczni jako region i poszczególne kraje. Panel poprowadzi dziennikarz Agaton Koziński.
Toczący się u granic Unii Europejskiej konflikt unaocznił także zagrożenia, przed którymi stoimy jako społeczeństwo. Dlatego tak istotny będzie panel „Powszechna obrona cywilna - stan obecny i pożądany” zaplanowany na pierwszy dzień kongresu. Paneliści będą rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed ludnością cywilną w czasie sytuacji kryzysowych.
Natomiast o tym, czy mamy do czynienia z końcem świata, jaki znaliśmy przez 30 lat, dowiemy się, słuchając wystąpienia dr. Jacka Bartosiaka, stratega i geopolityka Strategy & Future.
Oprócz tematów związanych z gospodarką, bezpieczeństwem i sytuacją geopolityczną spora część debat będzie dotyczyć polityki społecznej, zdiagnozowanych problemów i stojących przed nią wyzwań. W tym kontekście kluczowe stają się rola kobiet i wsparcie rodziny w różnych obszarach. Zaproszeni eksperci poszukają odpowiedzi na pytania, jak budować rynek pracy przyjazny rodzinie, czy państwu polskiemu dalej opłaca się inwestowanie w rodzinę oraz czy czeka nas społeczeństwo ludzi samotnych.
Partnerzy Kongresu 590
Partner samorządowy: Województwo Podkarpackie
Partnerzy strategiczni: Enea SA, PGE SA i PKN ORLEN SA
Partnerzy główni plus: PKO Bank Polski, Grupa PZU i Grupa TAURON
Partner główny: Bank Pekao SA
PARTNER DODATKU
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe