Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 12,0%, co oznacza, że nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Wskaźnik ten był jednocześnie o 1,9 pkt proc. niższy niż przed rokiem.

"To już pewne, mamy długo oczekiwane ożywienie na rynku pracy. Polska gospodarka jeszcze nigdy od rozpoczęcia transformacji nie zatrudniała tylu osób, co obecnie. Po dobrych wynikach w ubiegłym roku, w nadchodzących miesiącach możemy się spodziewać dalszego spadku bezrobocia" - skomentował minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, cytowany w komunikacie.

Na koniec lutego w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 919,6 tys. osób, co oznacza spadek o 336 tys. osób w ujęciu rocznym. Tak dużego spadku bezrobocia w ciągu roku nie było od 7 lat, podkreśla resort.

"Firmy chcą zatrudniać nowych pracowników. W lutym zgłosiły do służb zatrudnienia 95,1 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o blisko jedną trzecią więcej niż w styczniu. Liczba ofert wzrosła we wszystkich regionach. Najmocniej w województwie świętokrzyskim - aż o 74%" - czytamy dalej w komunikacie.

W tegorocznym budżecie zapisano, że w grudniu 2015 r. stopa bezrobocia wyniesie 11,8%.

"Na wsparcie osób szukających pracy zarezerwowaliśmy w tym roku 5,5 mld zł. To o blisko 0,5 mld więcej niż w ubiegłym roku. Dzięki nowemu wsparciu dla młodych, rodziców, opiekunów i osób 50+ oraz ożywieniu gospodarczemu jest szansa, że stopa bezrobocia w tym roku będzie jednocyfrowa" - podsumował Kosiniak-Kamysz.

Dane dotyczące bezrobocia za luty Główny Urząd Statystyczny poda w trzeciej dekadzie marca br.