Spółka PKP Intercity zamierza kupić nawet 450 nowych wagonów, w ramach ogłoszonego w piątek przetargu - poinformował przewoźnik. Spółka w nowoczesny tabor zainwestowała już 7 mld zł, a do 2030 r. ma być to w sumie 27 mld zł.

Przewoźnik wyjaśnił, że ogłoszony w piątek postępowanie jest największym tego typu w historii PKP Intercity. Jak wyjaśniono, po zakończeniu zamówienia do spółki trafi 300 nowych wagonów. Firma będzie miała też prawo dokupić kolejnych 150 wagonów.

Spółka dotąd zainwestowała 7 mld zł w nowoczesny tabor. Do 2030 roku ma być to 27 mld zł.

Przewoźnik poinformował, że w ramach przetargu kupione zostaną wagony różnego typu. Po zakończeniu dostaw, w opcji podstawowej, park taborowy PKP Intercity będzie wzbogaci się o: 38 wagonów przedziałowych 1. klasy z wydzieloną częścią bezprzedziałową; 40 wagonów przedziałowych 2. klasy; 80 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy; 38 wagonów przedziałowych 2. klasy z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami; 40 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy z miejscami do przewozu rowerów; 38 wagonów restauracyjnych; 26 wagonów dzienno-nocnych, które zapewnią wygodne przejazdy w nocy.

Jeśli PKP Intercity zdecydują się na rozszerzenie zamówienia do 450 wagonów, to każda z wyżej wymienionych kategorii taboru będzie poszerzona o dodatkowe jednostki - od 13 do 40 sztuk. (PAP)

autor: Michał Boroń, Longina Grzegórska-Szpyt

mick/ lgs/ amac/