Pomoc finansową dla podmiotów w sektorze rybołówstwa w związku z agresją Rosji na Ukrainę zakłada opublikowany w czwartek na stronach RCL projekt noweli rozporządzenia w sprawie pomocy w ramach programu Rybactwo i Morze.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji, stanowi ono nowelizację rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Zaznaczono, że projektowana zmiana jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zmiany rozporządzenia w odniesieniu do "środków szczególnych mających na celu złagodzenie skutków prowadzonej przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie dla działalności połowowej oraz ograniczenie wpływu zakłóceń rynku spowodowanych tą wojną napastniczą na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury".

Rozporządzenie to – jak wyjaśniono – umożliwia wsparcie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Chodzi o rekompensatę finansową dla podmiotów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, w tym przetwórstwa, za ich dodatkowe koszty poniesione w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną.

"Wydatki na działania wspierane w ramach tych środków powinny być kwalifikowalne od dnia 24 lutego 2022 r." – wskazano.

Jeden z projektowanych przepisów, będących meritum zmiany rozporządzenia stanowi, że "pomoc finansowa będzie przyznawana armatorom statków rybackich, zakładom przetwórstwa produktów rybnych, podmiotom akwakultury oraz przedstawicielom branży rybołówstwa śródlądowego za dodatkowe koszty poniesione w związku z wojną".

"Stawki pomocy finansowej zaproponowane w projektowanej nowelizacji rozporządzenia zostały przygotowane z wykorzystaniem analizy Morskiego Instytut Rybackiego w Gdyni – Państwowego Instytutu Badawczego. Analiza MIR wskazuje na możliwość zastosowania kosztów uproszczonych dla rekompensat za skutki wojny przeciwko Ukrainie" – dodano.

Zaproponowano, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

"Istotnym jest, by jego przepisy zaczęły obowiązywać jak najszybciej, ze względu na konieczność pilnego udzielenia oczekiwanej przez sektor rybacki pomocy finansowej" – wskazano.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka