Komisja Europejska ma dziś przyjąć decyzję o kolejnym wsparciu makrofinansowym dla Ukrainy – tym razem na kwotę 1,5 mld euro miesięcznie, które obowiązywałoby od przyszłego roku. Wciąż jednak ma zostać utrzymany mechanizm finansowania tego wsparcia z długoterminowych pożyczek gwarantowanych z budżetu UE. Choć już przy wcześniejszych transzach część stolic, w tym Berlin, sugerowało, że skoncentrowanie całej makrofinansowej pomocy dla Kijowa w formie pożyczek, a nie grantów, może być problematyczne, to na razie nic nie wskazuje na to, żeby Komisja zaproponowała inne rozwiązanie.