Zbliżające się Krynica Forum będzie okazją do dyskusji w gronie liderów świata polityki, biznesu, nauki oraz mediów. Hasłem przewodnim jest „Odbudowa i rozwój”, a główne wątki zostały zgrupowane w pięciu ścieżkach tematycznych: Bezpieczeństwo i geopolityka, Gospodarka zmiany, Energia i klimat, Społeczeństwo przyszłości, Trendy zdrowia.
Wydarzenie odbywa się w szczególnym momencie. Wciąż tląca się pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, eksplozja nowych technologii prowadzą do daleko idących zmian na świecie, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Niewykluczone, że właśnie teraz krystalizuje się porządek na kolejne dekady XXI w. Niemniej jednak, tak duża zmienność rodzi niepewność.
O tym wszystkim będzie mowa podczas Krynica Forum, a wśród czołowych mediów obecnych na tym wydarzeniu będzie Obserwator Finansowy, będący patronem medialnym konferencji. Misją tego medium jest prezentacja i popularyzacja wiedzy oraz myśli ekonomicznej w zakresie makroekonomii, polityki pieniężnej, finansów publicznych, bankowości, rynków finansowych i innowacji wpływających na sektor finansowy, a także na rozwój całej gospodarki. Jego głównymi odbiorcami są ekonomiści, finansiści, ludzie biznesu, dziennikarze, studenci kierunków ekonomicznych oraz wszyscy zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy.
Materiały redakcyjne Obserwatora Finansowego ukazujące złożony charakter zagadnień ekonomicznych adresowane są również do czytelników, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na drodze do zdobycia wiedzy. Teksty pisane są bowiem przystępnym językiem oraz towarzyszą im infografiki ilustrujące najważniejsze zjawiska i trendy.
Materiały w Obserwatorze Finansowym wyróżnia prezentacja wielu punktów widzenia, w perspektywie zarówno krótko-, jak i długofalowej, a także opis przyczyn, konsekwencji i skutków wydarzeń ekonomicznych. Autorami publikacji są eksperci Narodowego Banku Polskiego, naukowcy, ekonomiści z Polski i innych krajów, a także znani dziennikarze na co dzień piszący do różnych mediów, specjaliści w różnych dziedzinach.
Obserwator Finansowy to baza kilkunastu tysięcy artykułów i analiz dotyczących najważniejszych tematów, pozwalających zdobyć wiedzę na temat kierunków i trendów rozwoju gospodarki oraz myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Ułatwiają one również formułowanie prognoz. W serwisie można znaleźć publicystykę naukową, a także skróty raportów z ośrodków badawczych, think tanków i instytucji międzynarodowych.
Podczas Krynica Forum redaktorzy Obserwatora Finansowego będą rozmawiać z naukowcami, publicystami i ekspertami. Redakcja zaprasza do studia Obserwatora Finansowego zlokalizowanego w holu Pijalni Głównej. Będzie to okazja do spotkań na żywo, natomiast plon rozmów i przemyśleń zostanie następnie zaprezentowany w serwisie obserwatorfinansowy.pl, jak również w drukowanym magazynie.
Portal obserwatorfinansowy.pl powstał na jesieni 2009 r. i działa w ramach Narodowego Banku Polskiego. Jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, nie publikuje reklam, dostęp do archiwum z kilkunastoma tysiącami analiz i wywiadów jest bezpłatny. Od grudnia 2021 r. jest wydawana także papierowa wersja Obserwatora Finansowego w formie magazynu.
Obserwator Finansowy trwale zaznaczył swoją obecność na mapie czołowych serwisów i czasopism ekonomicznych w Polsce w XXI w.
Materiał powstał przy współpracy z NBP
Fot. materiały prasowe
Złoty Partner Krynica Forum ’22
Fot. materiały prasowe
Patron Medialny Krynica Forum ’22
Fot. materiały prasowe