Eurodeputowani uważają, że środki te powinny być spójne z celem osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Parlament wezwał także do ustanowienia natychmiastowego i pełnego embarga na import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu z Rosji.

"Eurodeputowani z zadowoleniem przyjęli porozumienie Rady w sprawie ustanowienia limitu dochodów z tzw. technologii inframarginalnych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, takich jak odnawialne źródła energii, energia jądrowa lub węgiel brunatny" - czytamy w komunikacie.

Reklama

PE chce, aby Komisja Europejska oceniła, jaka powinna być odpowiednia marża zysku i podjęła dalsze kroki w kierunku wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków dla firm, które nadmiernie skorzystały z kryzysu energetycznego.

Reklama

Wzywa też Komisję do zaproponowania właściwego limitu cenowego na import gazu rurociągami, głównie z Rosji, wskazując że unijne narzędzia wspólnego zakupu gazu powinny zostać ulepszone, aby obniżyć cenę importu.

W ocenie Parlamentu z przychodów z nadzwyczajnych zysków powinni korzystać konsumenci i przedsiębiorstwa, w szczególności gospodarstwa domowe i MŚP znajdujące się w trudnej sytuacji.

Powinny temu towarzyszyć masowe innowacje i inwestycje w energię odnawialną, efektywność energetyczną i infrastrukturę, raczej niż zachęty dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do zużywania większej ilości dotowanej energii, wskazuje PE.

"Parlament jest gotowy przeanalizować każdą propozycję reformy rynku energii elektrycznej, upewniając się, że daje ona właściwy sygnał cenowy, aby inwestować w dekarbonizację, pozwolić obywatelom i przemysłowi korzystać z bezpiecznej, przystępnej cenowo i czystej energii, jednocześnie rozwiązując problem nieproporcjonalnych zysków" - czytamy także.

Zdaniem eurodeputowanych Komisja Europejska powinna przeanalizować oddzielenie cen energii elektrycznej od cen gazu.

Eurodeputowani wezwali również Komisję do "dokładnego przyjrzenia się działaniom podmiotów finansowych, które przyczyniły się do zmienności cen węgla oraz podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie wpływu kapitału spekulacyjnego na unijny rynek uprawnień do emisji CO2".

Eurodeputowani ponowili także apel o natychmiastowe i pełne embargo na import rosyjskiej ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu oraz o całkowitą rezygnację z budowy Nord Stream 1 i 2, podsumowano.

(ISBnews)