Na koniec 2014 roku, T-Mobile Polska obsługiwała bazę 15,702 miliona klientów, co stanowi wzrost o 138 tys. klientów w porównaniu do 2013 roku. Spółka zakończyła rok z bazą 8,878 miliona klientów w segmencie usług przedpłaconych oraz 6,823 miliona klientów w segmencie usług abonamentowych. Liczba klientów kontraktowych w 2014 roku zmniejszyła się o 226 tys., a klientów usług przedpłaconych wzrosła o 364 tys. w porównaniu do ubiegłego roku.

Wskaźnik odejść (churn) klientów kontraktowych w 2014 rok wyniósł 1 proc. i był o 0,1 punktu procentowego niższy w porównaniu z 2013 r.

W samym czwartym kwartale 2014 roku liczba klientów spółki zmniejszyła się o 27 tys. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Na koniec 2014 roku T-Mobile Polska miała ponad milion klientów korzystających z usług LTE. Pokrycie populacji tą technologią w sieci operatora wyniosło na koniec roku ponad 60 proc. Pokrycie technologią UMTS wzrosło w minionym roku do 99,3 proc., a pojemność tej sieci czterokrotnie, dzięki przeprowadzonej modernizacji całej infrastruktury radiowej.