Powołując się na kryzys energetyczny, inflację i zmiany klimatyczne, europejscy operatorzy telekomunikacyjni wznawiają starania, aby największe globalne platformy online dokładały się do kosztów utrzymania i inwestycji w łącza internetowe – skoro zarabiają dzięki transferowi danych tą drogą.
„Kwestia zapewnienia zrównoważonego ekosystemu dla internetu i łączności jest pilniejsza niż kiedykolwiek” – stwierdzają we wspólnym stanowisku szefowie Orange, Deutsche Telekom (właściciel polskiego T-Mobile) i kilkunastu innych europejskich firm telekomunikacyjnych. Uzasadniają to sytuacją gospodarczą i geopolityczną: w sektor łączności uderzają ceny energii, materiałów (np. ceny kabli światłowodowych w pierwszym półroczu niemal się podwoiły) i robocizny. Podkreślają, że branża inwestuje w Europie ok. 50 mld euro rocznie – i że cyfryzacja może obniżyć emisję CO2 nawet o 20 proc.