Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 31,5% r/r w sierpniu 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,4%, podał Urząd.

Nowe zamówienia w przemyśle

"Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w sierpniu br. była o 31,5% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku, w tym dla zamówień na eksport - o 36,3% wyższa (wobec wzrostu odpowiednio przed miesiącem o ok. 30% ogółem i ok. 29% na eksport, a przed rokiem - o ok. 34% ogółem i ok. 25% na eksport)" - czytamy w komunikacie.

"Nowe zamówienia wzrosły w skali roku we wszystkich badanych działach przetwórstwa przemysłowego, w tym najbardziej - w podmiotach specjalizujących się w produkcji odzieży (blisko trzykrotnie). W dużym stopniu zwiększyły się one również m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o ok. 59% (przy czym w tym dziale rok wcześniej notowano ich spadek o ok. 21%). Większy od przeciętnego w badanych przedsiębiorstwach był również wzrost wartości nowych zamówień m.in. w produkcji wyrobów z metali, chemikaliów i wyrobów chemicznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz wyrobów tekstylnych" - czytamy dalej.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

Zamówienia w przemyśle na eksport

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w sierpniu 2022 r. w ujęciu rdr wzrosły o 36,3 proc., po wzroście o 28,9 proc. rdr miesiąc wcześniej. Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym w sierpniu wzrosły o 3,2 proc., po spadku o 0,6 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

(ISBnews)