Belka dodał, że polska waluta jest niedowartościowana.