- Największe zaległości mamy w mieszkalnictwie, edukacji i zdrowiu - mówi Agnieszka Chłoń-Domińczak, dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH, komentując wyniki raportu, który miał wskazać, w jakim stopniu Polska dogania kraje Unii Europejskiej pod względem rozwoju społecznego.

Chłoń-Domińczak zwraca uwagę, że mieszkania w Polsce są przeludnione w porównaniu z mieszkaniami w krajach UE. Gorzej też - w porównaniu z Unią - wygląda sytuacja, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych.

W przypadku edukacji obszarami, które nadal wymagają dużego wysiłku jest kwestia uczestnictwa osób dorosłych w różnych formach kształcenia i szkolenia, ale także działalności patentowej. Ilość patentów zgłaszanych przez Polaków do Europejskiego Urzędu Patentowego jest poniżej 10 proc. średniej unijnej.

Szefowa Instytutu Statystyki i Demografii SGH zwraca uwagę na wskaźniki wymienione w raporcie, których analiza może być pomocna w działaniach naprawczych.

  • Czy są obszary, w których Polska prowadzi?
  • Jak plasujemy się jeśli chodzi o dostęp do internetu?
  • Jak kształtują się dochody Polaków na tle średniej unijnej?
Więcej w materiale wideo: