Badanie „Is E-Commerce Good for Europe?”, przeprowadzone przez Oliver Wyman w ośmiu krajach europejskich, w tym w Polsce, wskazuje, że wzrost sprzedaży online w latach 2019-2020 był trzykrotnie wyższy niż między 2018 a 2019 r. Jednocześnie, zgodnie z prognozami firmy doradczej PwC polski rynek e-commerce ma osiągnąć w 2026 r. wartość 162 mld zł, przy średniorocznym wzroście na poziomie 12 proc. Tak szybki rozwój e-commerce nie byłby możliwy bez odpowiedniej technologii, wzrostu zatrudnienia oraz współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, podwykonawcami oraz partnerami logistycznymi.

Ta wzrostowa tendencja w branży e-commerce wymusza jednak na uczestnikach rynku ciągłe usprawnianie procesów logistycznych, czego automatyzacja jest jednym z niezbędnych elementów. Udowadniają to również dane International Federation of Robotics, z których wynika, że globalna sprzedaż robotów przemysłowych w 2021 r. wzrosła aż o 27 proc. r/r.
Epoka robotów - i ludzi
Dostrzegając konieczność wdrożenia usprawnień technologicznych, już w 2003 r. stworzyliśmy dział Amazon Robotics. Na całym świecie otworzyliśmy dotychczas ponad 50 centrów wykorzystujących tę technologię, w tym aż trzy w Polsce. Najnowsze, zlokalizowane w Świebodzinie, wykorzystuje 3 tys. robotów transportowych, a łącznie mamy już w Polsce ponad 10 tys. tego typu urządzeń. To główny obszar technologii, w który inwestujemy. Jednocześnie planujemy zrobotyzować w Polsce więcej centrów logistycznych Amazon. Roboty służą nam bowiem do sortowania, przenoszenia kontenerów i pakowania. Ich znaczenie jest ogromne, ponieważ nie tylko usprawniają, optymalizują i przyspieszają procesy logistyczne, ale jednocześnie podnoszą bezpieczeństwo i znacząco ułatwiają realizację codziennych zadań naszym pracownikom. Dzięki tego typu usprawnieniom czas realizacji poszczególnych zamówień jest liczony już nie w godzinach, ale w minutach. Należy jednocześnie podkreślić, że - wbrew obiegowym opiniom - automatyzacja i robotyzacja przyczynia się także do wzrostu zatrudnienia. Od kiedy wdrożono Amazon Robotics w 2012 r., w centrach logistyki Amazon odnotowano wzrost zatrudnienia o ponad milion nowych miejsc pracy na całym świecie.
Stawiając na rozwój technologii, w 2021 r. otworzyliśmy we Włoszech European Operations Innovation Lab - ośrodek, w którym są opracowywane rozwiązania z zakresu automatyki dostosowane do potrzeb europejskiego biznesu. Technologie te są m.in. następstwem udanego wprowadzenia przez Amazon ponad 520 tys. robotów w naszych centrach dystrybucyjnych na całym świecie.
Impuls dla wszystkich
Nie ulega wątpliwości, że rozwój rynku e-commerce to także impuls dla wszystkich sektorów gospodarki, w tym podwykonawców i poddostawców zajmujących się taką działalnością oraz firm prowadzących sprzedaż na platformach internetowych. Z roku na rok rośnie bowiem udział sprzedaży transgranicznej. Dzięki Amazon polscy sprzedawcy mogą korzystać z globalnego rynku, znacznie zwiększając liczbę potencjalnych klientów.

Dostrzegając konieczność wdrożenia usprawnień technologicznych, już w 2003 r. stworzyliśmy dział Amazon Robotics. Na całym świecie otworzyliśmy dotychczas ponad 50 centrów wykorzystujących tę technologię, w tym aż trzy w Polsce

Amazon zapewnia polskim konsumentom nie tylko platformę do wygodnych, bezpiecznych i szybkich zakupów, lecz daje także polskim przedsiębiorcom dostęp do narzędzi pozwalających wykorzystać potencjał globalnego rynku e-commerce. Praktyczne wsparcie, w postaci dostępu do serwisu Amazon.pl oraz autorskich narzędzi, ułatwiają tym podmiotom wejście na rynki zagraniczne. Rejestrując się jako sprzedawca, polski przedsiębiorca może uzyskać dostęp do 22 lokalnych serwisów Amazon i eksportować swoje produkty do ponad 200 krajów. Efekty widać w liczbach: w 2020 r. za pośrednictwem Amazon ponad 2,5 tys. polskich małych i średnich przedsiębiorstw sprzedało ponad 15 mln produktów o wartości 2,2 mld zł. Co minutę na Amazon.pl było sprzedawanych ponad 30 produktów wytworzonych przez polskie MŚP.
Ponadto centra logistyczne są obsługiwane przez rodzime przedsiębiorstwa, co w dalszym stopniu przyczynia się do rozwoju lokalnych i regionalnych gospodarek. Szacuje się, że tylko w 2020 r. aż 18 tys. nowych miejsc pracy w Polsce powstało pośrednio w firmach obsługujących i współpracujących z Amazon, a dodatkowych 10 tys. w sektorze MŚP sprzedających za pośrednictwem Amazon.pl.