We wtorek rusza największa konferencja polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej

Czy istnieją jakiekolwiek szanse na jednolitą strategię jądrową na poziomie europejskim? Czy możliwe jest mówienie o ,,współtransformacji? Jak po dramatycznych wydarzeniach ostatnich lat – pandemii i wojnie w Ukrainie - zmieni się świat, a szczególnie gospodarka na Starym Kontynencie? Na te i inne pytania odpowiedzi będą szukać uczestnicy XXXI edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Podczas wydarzenia, odbywającego się pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań” odbędzie się ponad 300 paneli dyskusyjnych, prezentacji, wykładów i warsztatów z udziałem nawet 4,5 tys. gości z Europy, Azji Centralnej i USA.

Jak co roku, w programie przewidziano też Forum Ochrony Zdrowia, umożliwiające wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów na zarządzanie i finansowanie systemu ochrony zdrowia. Zawsze w spotkaniach z tego cyklu biorą udział wszyscy interesariusze sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie. W ostatnich latach liczba uczestników zbliżała się do 500 osób.
Odbędzie też konferencja Europa Karpat, w czasie której omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące Europy Środkowej oraz padają istotne deklaracje na temat strategicznych działań państw regionu.

Od 2007 r. częścią kongresu jest też Forum Regionów. Stanowi ono platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej ze środowiskiem naukowym. To też okazja do nawiązania partnerskich kontaktów.

Na Forum Regionów ma też miejsce cykl rozmów z laureatami Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego, który Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego prezentuje od 2017 r.

W Karpaczu będzie też Polonijne Forum Ekonomiczne z udziałem przedstawicieli władz państwowych, środowisk polonijnych, krajowych organizacji pozarządowych oraz polskich przedsiębiorstw. Spotkanie jest okazją do dyskusji na tematy istotne z punktu widzenia Polonii, w tym o tym, czy studia na polskich uczelniach mogą zachęcić do powrotu do kraju, jak rząd i polskie firmy mogą pomagać finansowo Polonii, ale też jak osoby mieszkające na stałe poza krajem mogą zabiegać o polskie interesy.

Coroczną tradycją Forum Ekonomicznego jest wręczenie nagród dla Człowieka Roku, Firmy Roku oraz Organizacji Pozarządowej Roku. Na przestrzeni lat tytułem uhonorowanych zostało wiele postaci europejskiej polityki i gospodarki oraz podmiotów.

Od 2018 r. ważnym elementem Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest prezentacja Raportu przygotowanego przez organizatora wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W tym roku zostanie ogłoszona piąta jego edycja, stanowiąca naukowe opracowanie na temat stanu gospodarki Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 2022 r. Opracowanie to poświęcone jest wyzwaniom, przed którymi stoi krajowy sektor energetyczny, ale także polityce fiskalnej i monetarnej oraz wpływowi inflacji na gospodarkę Polski i krajów naszego regionu.

PAO