W związku z kontrowersyjnymi doniesieniami medialnymi na temat naszego partnera – przedsiębiorstwa JANVEST S.A. i spekulacji o nieprawidłościach w prowadzeniu działalności, redakcja Panoramy Gospodarczej postanowiła zweryfikować informacje u źródła, przeprowadzając wywiad z prezesem zarządu JANVEST S.A. - Piotrem Schmude.

Spółka JANVEST została utworzona przede wszystkim po to, aby wspierać polski biznes tam, gdzie tradycyjne finansowanie nie spełnia swojej roli lub jest nieosiągalne. Oznacza to jednoznacznie, że nie finansuje pożyczek i kredytów dla osob nieprowadzących działalności gospodarczej. Oferta firmy JANVEST została stworzona dla przedsiębiorców, którzy potrzebują elastycznego finansowania, w momencie gdy banki odmawiają współpracy. Warunki udzielanych pożyczek są ustalane indywidualnie według potrzeb kontrahenta.
Prezes Spółki JANVEST Piotr Schmude jednoznacznie i definitywnie oznajmił, że przez 20 lat spółka nigdy nie przejęła majątku za zaległości klientów, co więcej wyklucza to treść umowy pożyczki, z której wynika, że podmiot zadłużony sam dokonuje sprzedaży nieruchomości, tzn. wyznacza kupca i określa cenę, a następnie otrzymuje całą nadwyżkę ponad kwotę spłaty pożyczki. W toku postępowania prokuratorskiego sprawdzono ponad sto umów, ale tylko 13 wzbudziło wątpliwości prokuratora, które aktualnie są przedmiotem postępowania przed sądem, stanowi to mniej niż 3% umów JANVEST. Wątpliwości i zarzuty ostatecznie rozstrzygnie sąd. Do tego czasu firma uważa, że wszelkie stwierdzenia o przestępczej działalności JANVEST zawarte w publikacjach są co najmniej przedwczesne i opierają się jedynie na podejrzeniach, a nie na faktach.

Na uwagę zasługuje to, iż szereg wyroków sądowych, audytów prawnych, opinii niezależnych prawników, potwierdziło zgodność z prawem umów i innych działań firmy JANVEST. Ponadto przez cały okres działania przedsiębiorstwa, czyli przez ponad 20 lat, gdzie firma udzieliła ponad 500 pożyczek, nie ma żadnego wyroku sądowego wskazującego na jakiekolwiek nieprawidłowości czy przestępstwa dokonane przez spółkę.

W kwestii doniesień dotyczących współpracy z kancelarią prawną, której wspólnikiem był znany regionalny polityk, prezes spółki poinformował, że faktycznie JANVEST od 19 lat współpracuje z wymienioną wyżej kancelarią prawną, gdzie rzeczywiście przez 2,5 roku ich wspólnikiem był znany polityk, przy czym nie zajmował się on sprawami JANVEST. Jednakże niniejsza kancelaria prawna, sporządziła wzór umowy zabezpieczający szeroko pojęte interesy wierzyciela. Odbyło się to kilka lat przed wejściem polityka do kancelari jako udziałowca. Spółka oświadczyła, że nie ma żadnego związku z jakąkolwiek formacja polityczną.

Przedsiębiorstwo dopełnia wszelkich niezbędnych formalności w trakcie weryfikacji sytuacji finansowej kontrahentów. Firma każdorazowo wymaga przedstawienia kompletu dokumentów, w tym zaświadczenia z ZUS i US oraz KPiR, a w przypadku spółek kapitałowych przedłożenia bilansów i sprawozdań F01.

Powyższe dokumenty jasno ukazują sytuacje finansową klientów i ich zdolność do obsługi pożyczki, a w niejednoznaczych przypadkach spółka zleca dodatkowe raporty antyfraudowe. Z treści umowy jasno wynika, że zabezpieczenie wierzyciela stanowi hipoteka oraz przewłaszczenie. Podmiot zadłużony ma prawo sam znaleźć nabywcę, wynegocjować cenę, a JANVEST ma obowiązek umożliwić mu taką sprzedaż. W każdym przypadku pożyczkobiorca otrzymuje całą nadwyżkę ceny sprzedaży ponad kwotę spłaty pożyczki. Zatem wcześniejsze doniesienia są w sprzeczności z praktyką spółki JANVEST.

Ponadto spółka wyjaśniła, że dużą wagę przykłada do ochrony praw swoich klientów. Przeprowadziła w tym zakresie szereg konsultacji, m.in. z członkami stowarzyszenia 304 KK p. i na tej podstawie stworzono osobny dział dotyczący ochrony praw pożyczkobiorcy (dział XIII Ochrona praw pożyczkobiorcy OWUP). W tym dziale znalazła się m.in bezpłatna porada prawna dla pożyczkobiorcy, procedura zapewniająca wcześniejsze potwierdzenie warunków finansowania, możliwość przedłużenia umowy, procedura reklamacyjna i in. Jako jedyni na rynku z firm pożyczkowych dla biznesu posiadamy pełną procedurę reklamacyjną dla naszych klientów – oznajmia JANVEST.
W ogólnych warunkach umowy pożyczki istnieje osobny rozdział w zakresie ochrony i poszanowania praw klienta. JANVEST S.A. zapewnia kontrahentom bezpłatną poradę prawną (dotyczy jednosobowej działalności), o którą mogą się zwrócić do dowolnego, wybranego przez siebie prawnika, a spółka pokrywa koszty do 1.500 zł. Wdrożono także szczegółowe procedury, dzięki którym proces przyznawania finansowania podzielony jest na takie etapy, dzięki którym klient może w sposób szczegółowy zapoznać się ze wszystkimi warunkami udzielonego finansowania, a również ma możliwość negocjowania zarówno wszystkich warunków, jak i udzielanych zabezpieczeń.
Reasumując, działalność spółki JANVEST i podobnych firm jest istotnym wsparciem dla polskiego biznesu w sytuacji kiedy banki odmawiają kredytu. JANVEST jest jedyną firmą w segmencie pożyczkodawców pozabankowych, która tak dużo uwagi poświęca ochronie praw pożyczkobiorcy i ma zapisy w umowie chroniące jego interesy. Posiada wielu klientów, z którymi nawiązuje długofalową współpracę. Dzięki ich finansowaniu powstało kilka elektrowni wiatrowych, projektów deweloperskich, mieszkaniowych oraz produkcyjnych.
W uznaniu za swoje zasługi firma JANVEST otrzymała kilka wyróżnień m.in nagrodę Najwyższa Jakość Quality International przyznaną przez redakcję Forum Biznesu. W ocenie brana pod uwagę była jakość oferowanej usługi jaką jest finansowanie biznesu oraz procedury analizy wniosków, poszanowanie i ochrona praw klienta. Firma otrzymała również nagrodę Champion Biznesu przyznaną przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki za wdrożenie nowatorskiej w skali krajowej metody analizy ryzyka finansowego opartej na wielopunktowym zmiennym algorytmie.
Bartosz Parchoniuk