PKN Orlen uzyskał w piątek informację o złożeniu przez akcjonariuszy byłej grupy Lotos pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ws. połączenia spółek. Orlen uważa pozew za bezzasadny - podał w piątek płocki koncern.

Jak poinformował PKN Orlen, spółka otrzymała informację z Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia o złożeniu przez akcjonariuszy byłej Grupy Lotos pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3, podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Lotos z 20 lipca 2022 roku w sprawie połączenia Lotosu z PKN Orlen, podwyższenia kapitału zakładowego PKN Orlen oraz zgody na proponowane zmiany statutu PKN Orlen. Wraz z pozwem złożono roszczenie ewentualne o uchylenie tejże uchwały.

W czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lotosu 20 lipca za uchwałą ws. połączenia z PKN Orlen oddano 98,89 proc. czyli 150 784 838 głosów, głosów przeciwko oddano 706 659, a wstrzymujących się było 985 494.

W ocenie OPKN Orlen pozew jest bezzasadny. Wszystkie działania PKN Orlen, w tym proces połączenia z Grupą Lotos, realizowane są w oparciu i poszanowaniu przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. W związku z tym nie ma żadnych podstaw do podważania wiarygodności i transparentności zrealizowanego procesu połączenia - poinformował Orlen. Przypomniano, że fuzja została również niemal jednomyślnie zaakceptowana przez akcjonariuszy PKN Orlen.

Jak podkreśliła spółka, przejęcie Lotosu ma wymiar wyłącznie biznesowy, a synergie, które zostały uwolnione w momencie finalizacji połączenia, przyniosą konkretne i wymierne korzyści dla obu spółek, ich klientów, akcjonariuszy i pracowników. Jak zaznaczył też Orlen, w związku z finalizacją fuzji Moody’s Investors Service podniósł rating spółki do historycznie wysokiego poziomu Baa1, co pokazuje, że budowa silnej firmy multienergetycznej to biznesowo słuszny kierunek.

Włączenie aktywów Grupy Lotos w struktury Grupy Orlen, posiadającej rozbudowany segment petrochemiczny, a także strategiczna współpraca z Saudi Aramco, jest wielką szansą rozwojową nie tylko dla gdańskiego zakładu, ale również dla całego Pomorza - ocenia płocki koncern. Jak zauważył, nieodłącznym elementem wejścia Saudi Aramco do Polski jako partnera przy fuzji są porozumienia dotyczące wspólnych projektów w obszarze petrochemii oraz badań i rozwoju, wspierające długofalowy rozwój technologiczny gdańskiej rafinerii.

Według Orlenu, jego marka jest też najbardziej rozpoznawalna wśród wszystkich operatorów stacji paliw w Polsce. Według badań IRCenter z 2021 r. spontaniczna rozpoznawalność marki Orlen jest na bardzo wysokim poziomie ponad 90 proc., a markę Lotos kojarzy spontanicznie 46 proc. badanych - podał Orlen.