Według Eurostatu w grudniu pracy nie miało wciąż ponad 24 miliony obywateli Unii, z czego ponad 18 milionów w strefie euro. Bezrobocie wśród młodzieży wyniosło 21,4 procent w całej Wspólnocie co oznacza, że problem ten dotyczył prawie 5 milionów osób poniżej 25 roku życia.

Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Niemczech (4,8 procent) i w Austrii (4,9 procent) , najwyższy w Grecji i w Hiszpanii. W tym ostatnim kraju bez pracy było 23,7 procent osób.

Jeśli chodzi o Polskę to bezrobocie w naszym kraju wyniosło 8 procent. Inne dane podał Główny Urząd Statystyczny. Według metodologii GUS w grudniu bez pracy było 11,5 procent Polaków.