Usługa Bezpieczny Notariat została stworzona, by ułatwić bieżący monitoring czynności notarialnych oraz poprawić bezpieczeństwo obrotu prawnego. Dostępny w jej ramach Rejestr Pełnomocnictw Notarialnych to narzędzie skierowane nie tylko do notariuszy, lecz także do wszystkich osób posługujących się w pracy, biznesie lub życiu codziennym pełnomocnictwami. 

Polskie prawo nie jest niestety doskonałe. Do odwołania pełnomocnictwa notarialnego wystarczy forma pisemna. Jak jednak powiadomić wszystkich zainteresowanych, że pełnomocnictwo zostało odwołane? Jak zapobiec sytuacji, w której były już pełnomocnik nadal posługuje się odwołanym pełnomocnictwem? W ten sposób może przecież dojść do tak niepożądanych sytuacji jak sprzedaż domu, mieszkania, działki, czy przedsiębiorstwa za plecami właściciela. Internetowy Rejestr Pełnomocnictw Notarialnych powstał, by aktywnie monitorować czynności prawne i udaremniać posługiwanie się odwołanymi pełnomocnictwami.

Zabezpiecz dokumenty w Rejestrze Pełnomocnictw Notarialnych
Funkcjonalności dostępne poprzez aplikację Bezpieczny Notariat pozwalają skutecznie chronić interesy mocodawców. Należy spełnić jednak kilka podstawowych warunków. Trzeba między innymi dopilnować, by spisujący pełnomocnictwo notariusz wprowadził dokument do bazy RPN. Jeśli nie chce on tego zrobić, warto poprosić o pomoc innego prawnika. Proszę pamiętać, że pełnomocnictwo może zostać wpisane do systemu przez dowolnego notariusza, radcę prawnego lub adwokata, a nie tylko przez osobę, która je spisywała. Mocodawca może też wprowadzić dokument do rejestru samodzielnie, jeśli dysponuje certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Jak bezpiecznie odwołać pełnomocnictwo?
W celu poinformowania o odwołaniu pełnomocnictwa mocodawca może sam zamieścić w Rejestrze Pełnomocnictw Notarialnych stosowną wzmiankę. W tym celu nie jest już potrzebny podpis elektroniczny. Przy wpisywaniu pełnomocnictwa do bazy RPN wprowadzony zostanie również podany przez mocodawcę adres e-mail, na który otrzyma on specjalne kody, umożliwiające aktualizację statusu konkretnych dokumentów. Mocodawca może tez poprosić notariusza o wprowadzenie w Rejestrze Pełnomocnictw Notarialnych stosownych zmian.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że Rejestr Pełnomocnictw Notarialnych jest ogólnodostępny, więc każdy - notariusz lub kontrahent - może sprawdzić czy wskazane pełnomocnictwo nie zostało odwołane. 

Aplikacja jest dostępna pod adresem: bezpiecznynotariat.pl oraz poprzez urządzenia mobilne. Powstała dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.