Daniel Goska był związany z PKO Bankiem Hipotecznym od 2016 roku. Nadzorował m.in. obszar kontrolingu, odpowiadając m.in. za planowanie strategiczne i finansowe, rozwój systemu informacji zarządczej oraz relacje z agencjami ratingowymi.

W zarządzie banku pozostają Katarzyna Surdy i Piotr Kochanek.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% należącą do PKO Banku Polskiego, największego polskiego banku. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

(ISBnews)