Już 6 mln m kw. powierzchni wybudowanej przez Panattoni w Polsce i 8 mln w całej Europie zostało poddane certyfikacji środowiskowej, dalsze 3 mln jest trakcie. Od ub. r. standardem realizacji jest przy tym certyfikacja BREEAM Excellent. Panattoni Park Nadarzyn z takim certyfikatem na poziomie 78,4 proc., pozostaje obecnie najbardziej ekologicznym obiektem przemysłowym w Polsce.

Zielone certyfikaty

Reklama

Certyfikacyjne działania idą w parze z inicjatywami Europejskiego Zielonego Ładu, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. Zgodnie z pakietem Fit for 55, emisja CO2 ma być zredukowana o 55% do 2030 r. Zielone budownictwo i nieruchomości to jeden z filarów unijnej taksonomii, bo na ogrzewanie budynków i ciepłej wody idzie ok. 40% energii zużywanej w państwach UE, co odpowiada za 36% emisji CO2.

- Bez zmian w budownictwie, obejmujących również nieruchomości przemysłowe, nie osiągnie się neutralności klimatycznej. Stąd my też wyznaczamy sobie ciągle nowe wyzwania, testujemy nowe technologie w różnych obszarach, by do minimum redukować emisję CO2 oraz sprostać surowym wymaganiom Traktatu Paryskiego i unijnego Ładu – mówi Emilia Dębowska, Sustainability Director w Panattoni.

Reklama

W kierunku OZE

Jednym z nich jest jak najszersze wykorzystanie OZE, bo Komisja Europejska chce by w 2030 r. 40% konsumowanej energii pochodziło z odnawialnych źródeł. Stąd systematycznie rośnie powierzchnia przemysłowa Panattoni zasilana zieloną energią. W 2021 r. deweloper dostarczył 250 000 MWh energii z OZE, a w 2022 roku planuje zwiększyć moc do 312 000 MWh.

Źródłem zielonej energii są m.in. instalacje fotowoltaiczne. BTS w Świebodzinie, o powierzchni 200 000 m kw., został np. wyposażony w blisko 4 000 paneli. Pokryły one ponad 20 proc. zużycia energii. Niskie zapotrzebowanie na energię pierwotną przełożyło się z kolei na niższą o ponad 1 000 ton rocznie emisję CO2 budynku.

Efektywność energetyczna

Działania w kierunku większej efektywności energetycznej budynków są jednak znacznie szersze. Obejmują m.in. minimalizację strat ciepła poprzez poprawę właściwości termotechnicznych obiektów, energooszczędne okna czy systemy oświetlenia, zwiększenie ilości światła dziennego. Stosowane są rozwiązaniach związane z odzyskiem ciepła z urządzeń chłodniczych, czy rekuperatory powietrza w przypadku klientów produkcyjnych. Wykorzystywana jest zaawansowana automatyka budynkowa BMS, kompleksowe systemy olicznikowania oraz monitoringu energii, czy czujniki kontrolujące stężenie CO2. Do tego dochodzi cały szereg rozwiązań z zakresu oszczędności wody, zapewnienia bioróżnorodności na terenie otaczającym inwestycję, czy wreszcie wellbeingu przyszłych użytkowników.

Zrównoważony proces budowy

O ograniczenie szkodliwych emisji gazów cieplarnianych Panattoni dba już na etapie przygotowywania projektu, jego realizacji, a także oceny całego cyklu życia budynku (LCA). W procesie budowy deweloper wykorzystuje materiały zrównoważone, posiadające odpowiednie certyfikaty jak EPD, czy FSC lub PEFC. Poziom recyklingu na jego budowach przekracza 90 proc., a deweloper ściśle monitoruje zużycie mediów i emisje z transportu w trakcie budowy. Stawia na lokalnych odbiorców odpadów, wybiera dostawców materiałów znajdujących się w bliskim zasięgu budów. W przypadku realizacji BTS Świebodzin średni dystans pokonywany podczas ich transportu to jedyne 3,1 km, a średni czas pobytu samochodu na budowie skrócono do 10 minut (z 30). W efekcie tzw. wbudowany ślad węglowy tej inwestycji został ograniczony o blisko połowę - współczynnik Embodied Carbon Benchmark (kg CO2e/m2) wyniósł 251kg CO2e/m2, przy średnim wyniku 503kg CO2e/m2. Pozwoliło to zaoszczędzić aż 46 868 t CO2.

Opłacalne inwestycje w ekologiczne magazyny

Stosowane powszechnie przez Panattoni rozwiązania pozwalają m.in. na oszczędności rzędu 50 proc. w zakresie zużywania energii i zmniejszenie poboru mocy do 60 proc. Dla obiektów firmy o pow. 10 000 mkw. zużycie wody jest z kolei niższe o 6 tys. litrów dziennie.

W dobie rosnących cen mediów, energooszczędne technologie stają się jeszcze bardziej opłacalne, a ich okres zwrotu jest coraz krótszy. Dla paneli może to być zaledwie 5 lat, podobnie dla pomp ciepła. - W kontekście rosnących cen zasobów istotne są też długofalowe oszczędności, które pozytywnie wpływają na rentowność takiej inwestycji. Niższe koszty eksploatacji przyciągają najemców, co z kolei przekłada się na potencjalnie wyższe wpływy z czynszów, niższe wydatki operacyjne pozostające po stronie właściciela i niższe stopy kapitalizacji, a w efekcie wyższą wartość nieruchomości. Inwestorzy i banki otrzymują przy tym produkt, który za 20 -30 lat nadal będzie spełniał normy legislacyjne. Potwierdzone certyfikatem zielone rozwiązania pomagają także instytucjom finansowym spełniać wymagania, na mocy których muszą przekazywać szczegółowe dane dotyczące czynników zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do ich decyzji inwestycyjnych i oferowanych produktów – dodaje Emilia Dębowska.

Wdrażając skuteczne rozwiązania ekologiczne, Panattoni nie tylko minimalizuje oddziaływanie swoich inwestycji na środowisku naturalne, ale także pokazuje kierunki rozwoju dla całego sektora. Z korzyścią dla inwestorów i najemców podążających ścieżką ESG.