Strategia „A Better Tomorrow” polega na oferowaniu konsumentom przebadanych produktów nikotynowych o potencjalnie obniżonym ryzyku, ale jej celem jest także zapewnienie zrównoważonego rozwoju poprzez dotrzymanie obietnic środowiskowych i społecznych, takich jak np. osiągnięcie do 2030 roku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Eco-fabryka papierosów. Czy to możliwe?

Obniżenie poziomu zużycia wody o 35 proc., zwiększenie odzysku wody do poziomu 30 proc. do końca 2025 r., redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 75 proc. w ciągu najbliższych 4 lat, zmniejszenie wytwarzania odpadów o 15 proc., zwiększenie recyklingu odpadów do 94 proc. i zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energii do ponad 80 proc. - takie założenia stawiają przed sobą zarządzający fabryką British American Tobacco (BAT) w Augustowie, która jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych firmy na świecie. Inwestycje w augustowski zakład wyniosły już ponad 3,5 mld złotych. W fabryce odbywa się kompleksowy proces produkcyjny: od dostawy liści tytoniu po wytworzenie gotowego produktu. Fabryka już pięć lat temu zdobyła nagrodę w konkursie Fabryka Roku w kategorii „Zielona fabryka”. Jury konkursu oceniało między innymi efektywność energetyczną, ograniczenie strat w procesie produkcyjnym, czy gospodarkę odpadami. Zdaniem Grzegorza Kazany z zarządu fabryki, troska o środowisko naturalne przestaje być już trendem, a staje się stylem życia i częścią strategii firm: - Branża tytoniowa nie jest wyjątkiem. BAT chce wpływać pozytywnie na otoczenie, firmie zależy na zwiększaniu efektywności energetycznej i redukcji zużycia wody - mówi.
Reklama
Na terenie fabryki działa już centralna stacja uzdatniania wody do celów bytowo-socjalnych, dzięki czemu płynąca w rurach woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pozwoliło to na zredukowanie plastikowych odpadów aż o 1,5 tony już w pierwszym roku od jej uruchomienia. - Obecnie jesteśmy na etapie ukończenia projektu drugiego poziomu odwróconej osmozy w kotłowni, który zmniejszy pobór świeżej wody o prawie 5000m3 rocznie- mówi Grzegorz Kazana. Ponad połowę całkowitej energii wykorzystywanej w fabryce stanowi energia ze źródeł odnawialnych.
Asli Ertonguc, General Manager Poland& Baltics, British American Tabacco / Fot. materiały prasowe

eSmoking Institute z Poznania - pionierzy w Europie

eSmoking Institute w Poznaniu to pierwsza w Europie instytucja wyspecjalizowana w badaniu płynów i aerozoli stosowanych w e-papierosach. Instytut, powiązany z należącą do BAT siecią dystrybucji eSmoking World, to kompleks laboratoriów, gdzie naukowcy szczegółowo analizują skład produktów
o potencjalnie mniejszym ryzyku w porównaniu do tradycyjnych papierosów. Poznański instytut tworzą laboratoria: mikrobiologiczne, analityczne i elektroniczne. Zespół naukowców posiada unikatową w skali świata wiedzę konstruktorską w dziedzinie technologii związanych z branżą papierosów elektronicznych, nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz innowacyjnych systemów dostarczania nikotyny. Naukowcy przeprowadzają w ciągu roku ponad 15 tysięcy badań płynów nikotynowych i aerozoli. Oprócz badań prowadzonych w laboratoriach chemicznych, testowane są także urządzenia. W ciągu ostatnich pięciu lat w rozwój eSmoking Institute zainwestowano ponad 12 mln złotych. Z rozwiązań naukowców i konstruktorów urządzeń korzystają światowi producenci papierosów elektronicznych i produktów nikotynowych nowej generacji, a celem tych działań jest pogłębianie wiedzy na temat nikotynowych alternatyw.

Zrównoważony rozwój a sieć sprzedaży - jak to się robi w praktyce

Większość z nas nie dostrzega już inicjatyw, które wpisują się w ideę zrównoważenia środowiskowego. Komunikacja proekologiczna dociera do nas już od kilku ładnych lat, a niektóre z podejmowanych przez firmy działań zaczęliśmy traktować jako coś oczywistego - i dobrze! Ważne jednak, aby krok za krokiem wprowadzać w życie nowe pomysły, pamiętając, że każde, nawet najdrobniejsze działanie, prowadzi nas w stronę poprawy stanu naszej planety. Wspomniana strategia „Lepszego Jutra” realizuje tę ideę. Chociaż została wprowadzona w 2020 r., zawarte w niej wartości nie są dla BAT niczym nowym, bo już od ponad 20 lat korporacja zamawia niezależne raporty badające wskaźniki ESG i - co ważne, na bieżąco określa kluczowe obszary, które mają największe znaczenie dla wszystkich interesariuszy.
Jak z tym tematem radzi sobie należąca do BAT w Polsce sieć sprzedaży eSmoking World posiadająca w swojej ofercie artykuły do wapowania i podgrzewania tytoniu? Rok temu sieć eSW odwoływała się w swojej Quality Campaign do takich wartości, jak lojalność, odpowiedzialność za środowisko naturalne, jakość produktów i rzetelna informacja na temat potencjalnie mniej szkodliwych nikotynowych alternatyw. Bardzo ważnym elementem tych działań było i jest bezwzględne przestrzeganie zakazu sprzedaży osobom nieletnim wyrobów znajdujących się w jej ofercie.
Sieć konsekwentnie trwa przy tych deklaracjach. W ostatnim czasie wprowadzane są kolejne rozwiązania służące jeszcze większemu „zrównoważeniu” działań. Należące do eSW punkty sprzedaży (nawet te, których powierzchnia zgodnie z prawem tego nie wymaga), są wyposażone w pojemniki recyklingowe, które będą docelowo służyć nie tylko składowaniu zużytych urządzeń (związanych z podgrzewaniem tytoniu lub wapowaniem), jak to ma teraz miejsce, ale także zużytych kartridży. Radykalnie ograniczono też produkcję materiałów drukowanych, a w przyszłości we wszystkich punktach informacja dotycząca cen produktów będzie zastąpiona prezentowaną na monitorach i mniejszych wyświetlaczach, które są już elementem wyposażenia kilkunastu najbardziej prestiżowych punktów sieci.

Siła w różnorodności

BAT podkreśla także znaczenie polityki różnorodności i inkluzywności w swojej działalności. Reguły dotyczące rekrutacji, specjalne szkolenia i programy przywództwa dla kobiet - między innymi na tych filarach opiera się polityka „Diversity &Inclusion”. Od roku na czele BAT w Polsce i krajach bałtyckich stoi kobieta - Asli Ertonguc. Zaznacza, że w ramach tej korporacji podejście do równości, różnorodności i inkluzywności jest takie samo, niezależnie od kraju, w jakim działa firma. Podczas prowadzonych rekrutacji firma zawsze zwraca uwagę na wyważoną reprezentację płci oraz systematycznie organizuje szkolenia na temat standardów równościowych w środowisku pracy oraz unikania nieuświadomionych uprzedzeń. Firma uruchomiła także specjalny program przywództwa dla kobiet.
Kluczem do sukcesu BAT są przede wszystkim talenty i angażująca kultura, a różnorodność jest jej kluczowym elementem, dlatego warto wspomnieć o globalnej inicjatywie BAT uruchomionej pod nazwą Women in STEM (Science, Technology, Engineering and Maths). Ideą tego programu jest przyciągnięcie i zatrzymanie większej liczby kobiet w działach badań i rozwoju, operacji oraz technologii informatycznych i cyfrowych.
Asli Ertonguc jest zwolenniczką zrównoważonego przywództwa: - Moim zdaniem zrównoważone przywództwo obejmuje trzy rzeczy - zjednoczenie ludzi wokół ważnej misji, samoświadomość pozwalającą zbudować elastyczny, autentyczny styl działania oraz stworzenie możliwości rozwoju kariery, które przyczyniają się do rozwoju organizacji - mówi.
Materiał Partnera