Przebudowa pocztowej sieci logistycznej nabiera tempa i z fazy projektowania wkracza w fazę realizacji. Dzięki decyzjom i działaniom obecnego Zarządu przeznaczono na ten cel imponującą kwotę aż 760 mln zł. Rezultaty pocztowych inwestycji widać już m.in. we wrocławskiej sortowni Spółki, gdzie trwają pracę adaptacyjne poprzedzające montaż nowoczesnego sortera. Dzięki transformacji sieci logistycznej możliwa będzie efektywniejsza obsługa dynamicznie rozwijającego się obecnie w Polsce rynku przesyłek kurierskich.

Architektura Sieci Logistycznej (ASL) to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych Poczty Polskiej. Realizacja tego projektu umożliwi płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której prym wieść będą przesyłki KEP (kurierskie, ekspresowe i paczkowe) oraz e-commerce. Przebudowa sieci logistycznej przez wiele lat była jedynie projektem, który wszedł w fazę realizacji i wdrażania od momentu, gdy Pocztą kieruje obecny zarząd Spółki. Nakłady inwestycyjne, realizowane w perspektywie najbliższych lat, są konieczne dla stabilnego rozwoju Spółki. Trzon działania stanowi zapewnienie najwyższej jakości w zakresie obsługi logistycznej, co bezpośrednio przełoży się na wzrost satysfakcji klientów i pozyskanie kolejnych odbiorców.

W ramach projektu ASL jednym z najważniejszych realizowanych obecnie przedsięwzięć jest drugi obiekt logistyczny dla Warszawy i najbliższej okolicy stolicy. Uruchomienie tej sortowni planowane jest już w 2023 roku. Nowa powierzchnia operacyjna spełni funkcję węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych, nadchodzących również z innych sortowni w kraju.

Równolegle do zaplanowanych, długofalowych działań projektowych, Spółka wzmacnia obszar logistyki i elastycznie reaguje na bieżące potrzeby w zakresie zmian infrastrukturalnych. W kwietniu br. Poczta Polska rozpoczęła działalność w nowej sortowni w Szczecinie. Wybrana lokalizacja Zapewnia odpowiednie warunki dla realizacji kluczowych procesów logistycznych związanych z obsługą mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Jako element rozbudowy nowej sieci logistycznej w ostatnim czasie Poczta Polska uruchomiła także nową sortownię w Gdyni, która zwiększy efektywność dostaw przesyłek do klientów biznesowych i indywidualnych szczególnie z Polski północnej. Główną funkcją nowego obiektu będzie wsparcie działania sortowni regionalnej w Pruszczu Gdańskim oraz obsługa logistyczna północnej części obszaru Trójmiasta.

Poczta Polska uruchomiła również sortownię w Kaliszu. Nowa lokalizacja zapewnia odpowiednią powierzchnię, gdzie również realizowane są dla realizacji kluczowe procesów logistycznych dla mieszkańców południowej części województwa wielkopolskiego.

Rozpoczęto już także prace obejmujące najem i budowę jednostek logistycznych wchodzących w skład infrastruktury Poczty Polskiej w: Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Olsztynie i Białymstoku. Ponadto w ostatnich latach pozyskano aż cztery nowe hale paletowe, z czego ostatnią we Wrocławiu.

W ubiegłym roku Poczta Polska podpisała z kolei umowę na zakup trzech sorterów do automatycznego sortowania przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych), na łączną kwotę ok. 158 mln zł. To największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych w Poczcie Polskiej, stanowiąca ważny element projektu ASL. Pierwsza maszyna zostanie oddana do użytku w sortowni we Wrocławiu, następne w Lublinie i w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą.

Dodatkowo, w celu dostosowania procesów do oczekiwań klientów, Spółka inwestuje w nowoczesny park maszynowy do przesyłek niestandardowych. Poczta Polska w ostatnim czasie zamontowała cztery nowe przenośniki do opracowywania przesyłek gabarytowych w sortowniach w: Niepołomicach, Pruszczu Gdańskim, Wrocławiu i Warszawie, co ma wpływ na efektywniejsze opracowywanie tego rodzaju przesyłek.

Dzięki realizacji tak kluczowego projektu jakim jest rozwój i unowocześnienie sieci logistycznej, klienci odczują poprawę efektywności, co istotnie przełoży się na wzrost terminowości, a co za tym idzie – zaufania do usług i marki Poczty Polskiej. Dzięki wdrażanym zmianom możliwa będzie również optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek.

Projekt ASL to odpowiedź Poczty Polskiej na wyzwania, jakie stawia dynamicznie zmieniający się rynek oraz ostra konkurencja, także wielkich, zagranicznych korporacji, z którymi mierzy się na co dzień operator narodowy. Realizacja inicjatywy Spółki możliwa jest dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych, które dokapitalizowało Pocztę Polską kwotą 190 mln zł. Środki te są wykorzystywane wyłącznie na realizację inwestycji w zakresie architektury sieci logistycznej i nie mogą być przeznaczone na żaden inny cel.