Z danych na koniec ubiegłego miesiąca wynika, że 231 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 25,0 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 5,1 tys. osób. Przed rokiem były to odpowiednio: 286 zakładów, 32,1 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 6,0 tys. osób.