Zgodnie ustawą deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46.080 mln zł. Dochody zaplanowano na ponad 297.172 mln zł (wobec ok. 277.782 mln zł przewidzianych w zeszłym roku), a wydatki na ponad 343.252 mln zł (wobec ok. 325.287 mln zł przewidzianych na zeszły rok).

W dokumencie założono, że PKB wzrośnie w tym roku o 3,4 proc., inflacja wyniesie 1,2 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 2,8 proc. PKB. (PAP)