Uchwalone przez Sejm cztery nowelizacje ustawy z 15 grudnia 2001 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 4, poz. 27 z późn. zm.) pozwolą lokatorom uzyskać odrębną własność lokalu po wpłacie jedynie nominalnej kwoty kredytu umorzonego przez państwo w latach 70. i 80. ubiegłego wieku lub dotacji w części przypadającej na kupowany lokal. Spółdzielnia będzie musiała odprowadzić uzyskane pieniądze do Skarbu Państwa. Spółdzielca dysponujący lokatorskim prawem do lokalu (jest ich ok. 900 tysięcy) zapłaci za to, że stanie się właścicielem, od kilku do kilkudziesięciu złotych. Im starsze mieszkania, tym będą tańsze.

Spółdzielnie zostaną zobowiązane do przeniesienia własności lokalu w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku, jeżeli spółdzielca nie jest zadłużony wobec spółdzielni.

Grzywny dla prezesów

Prezesom za utrudnianie sprzedaży ma grozić grzywna, nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych, lub ograniczenie wolności. Nie będzie jednak możliwy wykup mieszkań w spółdzielniach, które nie uregulowały sytuacji prawnej gruntów, na których stoją budynki.

Dziś spółdzielca przekształcający swoje prawo do lokalu płaci różnicę między wartością rynkową mieszkania a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym i spłaca zadłużenie, jakim ewentualnie obciążony jest lokal. Możliwa bonifikata wynosi 50 proc. tej kwoty.

Podział spółdzielni

Nowelizacja zakłada stopniową likwidację spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Będzie też możliwy podział spółdzielni na wniosek większości spółdzielców z jednego bloku czy osiedla. Zlikwidowane też zostały dopłaty w razie wzrostu wartości mieszkań, zaś o podwyżkach opłat spółdzielnia będzie musiała informować z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zarząd będzie musiał - inaczej niż teraz - prowadzić ewidencję i rozliczenia dla każdej nieruchomości.

Powstanie również bezwzględny obowiązek ujawniania członkom spółdzielni ważnych dla nich dokumentów (uchwał, faktur).

Teraz nowelizacją zajmie się Senat.

SKUTKI NOWELIZACJI

  • Spółdzielcy zajmujący mieszkania lokatorskie będą je mogli szybko i bardzo tanio wykupić
  • Działalność władz spółdzielczych stanie się bardziej przejrzysta dla członków

Dobromiła Niedzielska-Jakubczyk

dobromila.niedzielska@infor.pl