Stołeczni producenci ciepła jak Vattenfall Heat Poland są zainteresowani rozwojem, planują nowe inwestycje w kogeneracyjne źródła ciepła (kogeneracja - jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła). Z punktu widzenia końcowego klienta, mieszkańca nowych domów i osiedli, jest to najtańsze i najbardziej komfortowe źródło zasilania w ciepło - konkurencyjne wobec zasilania gazem. Podłączeniami nowych osiedli do sieci ciepłowniczej żywotnie zainteresowani są również deweloperzy, przy planowaniu i budowie nowych osiedli. Ponoszą oni dokuczliwe i wymierne straty z powodu opóźniania czy wręcz niemożności tworzenia na czas nowych magistrali i podłączeń przez odpowiedzialną za to spółkę komunalną SPEC. Niestety, paradoksalnie zdarza się, jak podkreślano w dyskusji, że dom stoi na rurze ciepłowniczej, a jest zasilany gazem.

- Można tę sytuację opanować i zmienić, do tego jest potrzebne bliskie współdziałanie władz miasta, firmy sieciowej, firmy produkującej ciepło i deweloperów - podkreślił Marek Beroud z Vattenfall Heat Poland.

- Jedynym rozwiązaniem jest odpowiednio wcześnie rozpoczynać proces programowania dostaw. Do tego potrzebna jest wiedza o planowanych inwestycjach. Z tą propozycją występujemy do państwa, jesteśmy gotowi do rozmów - mówi Michał Machlejd, prezes SPEC.

Aby rozwiązać narastające problemy utrudniające inwestycje na nowych terenach, przedstawiciele największych firm deweloperskich zaproponowali, aby SPEC, na podstawie konsultacji z firmami deweloperskimi, we współpracy z Vattenfall Heat Poland oraz władzami stolicy przygotował Pakiet dla dewelopera, stwarzający perspektywę bezkolizyjnego rozwoju dostaw ciepła sieciowego do nowo realizowanych inwestycji mieszkaniowych. W tym kierunku zmierza również zgłoszona inicjatywa tworzenia spółek celowych, powoływanych m.in. przez producenta i dystrybutora do sprawnej realizacji infrastruktury i dostaw ciepła sieciowego dla konkretnych inwestycji planowanych przez deweloperów.

Przygotowała BOŻENA WIKTOROWSKA