Rzecznik Komisji Europejskiej Enrico Brivio poinformował, że po ostatnich rozmowach między unijnymi i rosyjskimi służbami weterynaryjnymi można mówić o "pozytywnych wynikach".

Do spotkania urzędników doszło przy okazji Międzynarodowego Zielonego Tygodnia w Berlinie.

Na początku 2014 roku Moskwa wstrzymała eksport wieprzowiny do Rosji ze względu na wykrycie ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie Wspólnoty.