Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest powszechnie uznawana za najcenniejsze wyróżnienie dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych oraz wynalazców w Polsce. O jej nieporównywalnym prestiżu świadczy sposób wyboru najlepszych, którego raz w roku dokonuje Prezydent Polski.

Charakterystyczna statuetka, mierząca 31 cm wysokości i ważąca ok. 4 kg, jest potwierdzeniem wyjątkowości zwycięskiej firmy w jednej z pięciu kategorii:

a) Innowacyjność – kategoria dla podmiotów, które stworzyły innowacyjne rozwiązania i wdrożyły je w praktyce;

b) Obecność na Rynku Globalnym – kategoria dla przedsiębiorstw osiągających znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych;

c) Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – kategoria dla przedsiębiorstw świadomie przestrzegających zasad ładu korporacyjnego i działających na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu;

d) Zielona Gospodarka – kategoria dla przedsiębiorstw, które działają w obszarze „zielonej ekonomii” lub na rzecz ochrony środowiska;

e) Trwały Sukces (kategoria na 25-lecie Święta Wolności) – kategoria dla przedsiębiorstw, które od wielu dziesięcioleci osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój.

Więcej o nagrodzie oraz zdjęcie statuetki na:

http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza-prezydenta-rp/