Według wstępnych założeń powstaną tam mieszkania o łącznej powierzchni ponad 9 tys. mkw. Jeszcze w tym półroczu firma przygotuje projekt inwestycji. ABM Invest kupił na warszawskiej Białołęce, działki o łącznej powierzchni niemal 9 tys. mkw. (działki znajdują się obok siebie). Spółka zakłada, że na tym terenie będzie możliwe wybudowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni około 9 tys. mkw. Teren znajduje się przy ulicy Modlińskiej i jest usytuowany w bardzo dogodnym punkcie komunikacyjnym Warszawy. Firma planuje, że zbuduje tam strzeżone i ogrodzone kameralne osiedle. Część terenu, na którym zostaną zbudowane budynki, będzie przeznaczona na ogródki dla mieszkań mieszczących się na parterze. Budynki będą też posiadały loggie, balkony i tarasy, a w kondygnacji podziemnej zostaną zlokalizowane miejsca garażowe. Ponadto na terenie działki będą znajdować się miejsca parkingowe. Teren kupiony przez ABM Invest objęty jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego i jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. – Rozpoczęliśmy już procedury uzyskiwania warunków technicznych przyłączenia do mediów. Trwają także prace projektowe. Zakładamy, że jeszcze w tym półroczu złożymy gotowy projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę – mówi Danuta Rybarczyk, prezes spółki ABM Invest. – Termin rozpoczęcia budowy będzie zależny od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. To już kolejna inwestycja ABM Invest. Jeszcze w ubiegłym roku spółka podpisała umowę przedwstępną zakupu działki w warszawskich Włochach. Projekt budowlany został już złożony i czeka na decyzję pozwolenia na budowę, którą otrzyma sprzedający. Po jej uzyskaniu nastąpi jej przeniesienie na ABM Invest. Następnie spółka rozpocznie sprzedaż lokali.