Moskiewska policja zatrzymała około 100 uczestników wiecu poparcia dla opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Niektóre źródła informują nawet o ponad dwukrotnie większej liczbie.

Trzy poprawki pozytywnie zaopiniowane przez senacką komisję finansów zgłosił jej przewodniczący Kazimierz Kleina (PO). Wszystkie dotyczyły środków dla Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK).

Przed dwoma tygodniami podczas uchwalania ustawy budżetowej w Sejmie nieoczekiwanie poparcie posłów zyskały dwie poprawki - SLD oraz PSL. Obie dotyczyły przekazania dodatkowych środków na finansowanie działalności oraz realizację zadań PAK - łącznie miało to być 30 mln zł.

"Według mojej propozycji 10 mln zł pozostałoby w Polskiej Agencji Kosmicznej, natomiast 20 mln zł przeznaczylibyśmy na inne cele, z czego część tej kwoty wróciłaby do +Rezerwy ogólnej+" - tłumaczył we wtorek senator Kazimierz Kleina.

Zgodnie z jego propozycjami, 4 mln zł z PAK miałaby być przeznaczone na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży. Kolejne 3 mln zł miałoby trafić na wydatki bieżące w części "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale "Archiwa".

Pozostała kwota, czyli 13 mln zł wróciłaby z PAK do Rezerwy ogólnej.

Senacka komisja finansów poparła też poprawkę dotyczącą przesunięcia wewnątrz budżetu spraw zagranicznych. Chodzi o zmniejszenie o 3 mln 319 tys. zł wydatków na działalność informacyjną i kulturalną poza granicami kraju i przeznaczenie tych pieniędzy na działalność radiową i telewizyjną. Chodzi o wsparcie tą kwotą Telewizji Polonia.

Komisja poparła też poprawkę dotyczącą przesunięcia 21 mln 561 tys. zł wewnątrz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Mówi ona o zmniejszeniu dotacji dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i przeznaczeniu tych pieniędzy na "Centralne wsparcie w Obronie Narodowej". Chodzi o tu o zwiększenie środków na zakupy materiałowe przez wojsko, m.in. amunicji.

Jak wskazał Kleina, podczas obrad plenarnych Senatu na przyszłorocznym budżetem, które zaplanowano na 8 stycznia, możliwe, że senatorowie zgłoszą kolejne poprawki.

Zgodnie z uchwaloną w połowie grudnia ustawą budżetową deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody zaplanowano na 297 mld 252 mln 925 tys. zł (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na br.), a wydatki na 343 mld 332 mln 925 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych na ten rok). Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., inflacja wyniesie 1,2 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 2,8 proc. PKB.

W ustawie rząd po raz kolejny zdecydował się na zamrożenie funduszu płac w sferze budżetowej. Do istotnych dla budżetu i podatników zmian zaliczono zmiany dotyczące ulg podatkowych na dzieci oraz przyjęte zasady waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. Ponadto duże znaczenie będą miały nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami. Zmiany te zostały wprowadzone w 2014 r. z tym, że niektóre będą miały zastosowanie od 1 lipca 2015 r.