Trzy poprawki pozytywnie zaopiniowane przez senacką komisję finansów zgłosił jej przewodniczący Kazimierz Kleina (PO). Wszystkie dotyczyły środków dla Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK).

Przed dwoma tygodniami podczas uchwalania ustawy budżetowej w Sejmie nieoczekiwanie poparcie posłów zyskały dwie poprawki - SLD oraz PSL. Obie dotyczyły przekazania dodatkowych środków na finansowanie działalności oraz realizację zadań PAK - łącznie miało to być 30 mln zł.

"Według mojej propozycji 10 mln zł pozostałoby w Polskiej Agencji Kosmicznej, natomiast 20 mln zł przeznaczylibyśmy na inne cele, z czego część tej kwoty wróciłaby do +Rezerwy ogólnej+" - tłumaczył we wtorek senator Kazimierz Kleina.

Zgodnie z jego propozycjami, 4 mln zł z PAK miałaby być przeznaczone na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży. Kolejne 3 mln zł miałoby trafić na wydatki bieżące w części "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale "Archiwa".

Pozostała kwota, czyli 13 mln zł wróciłaby z PAK do Rezerwy ogólnej.

Senacka komisja finansów poparła też poprawkę dotyczącą przesunięcia wewnątrz budżetu spraw zagranicznych. Chodzi o zmniejszenie o 3 mln 319 tys. zł wydatków na działalność informacyjną i kulturalną poza granicami kraju i przeznaczenie tych pieniędzy na działalność radiową i telewizyjną. Chodzi o wsparcie tą kwotą Telewizji Polonia.

Komisja poparła też poprawkę dotyczącą przesunięcia 21 mln 561 tys. zł wewnątrz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Mówi ona o zmniejszeniu dotacji dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i przeznaczeniu tych pieniędzy na "Centralne wsparcie w Obronie Narodowej". Chodzi o tu o zwiększenie środków na zakupy materiałowe przez wojsko, m.in. amunicji.

Jak wskazał Kleina, podczas obrad plenarnych Senatu na przyszłorocznym budżetem, które zaplanowano na 8 stycznia, możliwe, że senatorowie zgłoszą kolejne poprawki.

Zgodnie z uchwaloną w połowie grudnia ustawą budżetową deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody zaplanowano na 297 mld 252 mln 925 tys. zł (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na br.), a wydatki na 343 mld 332 mln 925 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych na ten rok). Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., inflacja wyniesie 1,2 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 2,8 proc. PKB.

W ustawie rząd po raz kolejny zdecydował się na zamrożenie funduszu płac w sferze budżetowej. Do istotnych dla budżetu i podatników zmian zaliczono zmiany dotyczące ulg podatkowych na dzieci oraz przyjęte zasady waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. Ponadto duże znaczenie będą miały nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami. Zmiany te zostały wprowadzone w 2014 r. z tym, że niektóre będą miały zastosowanie od 1 lipca 2015 r.