Według raportów IDC COMARCH ERP od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach polskich dostawców systemów informatycznych dla rynku MSP, odnotowując 14% udział w polskim rynku ERP w 2013 r.

Systemy COMARCH ERP rozwijane są zgodnie z trendem ERP 2.0 wyróżniając się mechanizmami do optymalizacji procesów biznesowych (BPM), narzędziami wspierającymi podejmowanie decyzji (Business Intelligence), rozwiązaniami mobilnymi czy e-commerce.

Od lat Comarch wspiera również aktywnie swoich Klientów w pozyskiwaniu alternatywnych form finansowania IT jak dotacje UE czy środki zwrotne w ramach Centrum Finansowania ERP. W trakcie perspektywy finansowej na lata 2007-2013 wartość pozyskanych przez Centrum Comarch środków dla przedsiębiorstw w ramach Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarska, Programów Regionalnych oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przekroczyła kwotę ponad 40 mln zł.

Partner: