Bezrobocie w listopadzie nieznacznie wyższe niż w październiku, ale niższe niż przed rokiem. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 11,4 procent, czyli była wyższa o 0,1 punktu procentowego niż w październiku. Dane te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami resortu pracy.

Rok temu w listopadzie bezrobocie było zdecydowanie wyższe - wynosiło 13,2 procent, a bez pracy było prawie 2 miliony 120 tysięcy osób, teraz blisko milion 800.