W listopadzie produkcja przemysłowa liczona rok do roku wzrosła o 0,3 procent - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te są gorsze niż oczekiwał rynek, który spodziewał się wzrostu około procentowego.

W stosunku do listopada ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, mebli oraz maszyn i urządzeń.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego, napojów, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego.
Od stycznia do listopada wskaźnik ten o 3,0 proc. wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku , kiedy notowano wzrost o 1,8 proc.


Zdaniem analityków, w grudniu wyniki powinny być lepsze.