Rząd deklaruje, że 16 warunków jest już spełnionych. Przykładem jest miernik: „Wejście w życie nowej ustawy wspierającej automatyzację/cyfryzację i innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wprowadzenie ulg podatkowych w zakresie robotyzacji”. To ulga, nad którą resort finansów pracował od ponad dwóch lat i która od stycznia weszła w życie jako element zmian podatkowych w Polskim Ładzie. Jej celem jest stworzenie lepszych warunków dla innowacyjności gospodarki. Duża część mierników dotyczy podobnych celów, gdyż założeniem całego KPO jest nie tylko gospodarcza odbudowa, lecz także zwiększenie europejskiej konkurencyjności po pandemii. Inne zrealizowane mierniki dotyczą np. ustawy zwalczającej nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, rozporządzenia wykonawczego do ustawy o efektywności energetycznej czy nawet zmian wprowadzających pierwszeństwo dla pieszych na przejściach i jednolitą prędkość w terenie zabudowanym. W wykazie znalazły się też takie przedsięwzięcia, jak aktualizacja Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” czy utworzenie Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych.
Zapytaliśmy wczoraj Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), jaką refundację Polska mogłaby otrzymać tylko z tytułu realizacji 16 mierników (a konkretnie jaka to część maksymalnej kwoty 4,2 mld euro), ale do czasu publikacji nie uzyskaliśmy odpowiedzi.