Od 1 lutego, czyli od czasu wejścia w życie uszczelniających przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele, inspektorzy pracy wytypowali do kontroli 1969 placówek. Sprawdzenie 490 z nich okazało się bezskuteczne, bo po dotarciu na miejsce okazywało się, że sklep jest zamknięty. W pozostałych przypadkach naruszenia ujawniono w 12 proc. z nich, co skończyło się mandatem lub zastosowaniem tzw. środka miękkiego, czyli upomnienia - wynika z danych Głównego Inspektoratu Pracy przygotowanych dla DGP.
Jak wypadają tegoroczne kontrole w porównaniu z poprzednimi latami? Jak informuje GIP, danych za 2021 r. jeszcze nie ma, bo wciąż trwa ich podsumowywanie. Z kontroli w poprzednich latach wynika natomiast, że odsetek naruszeń zakazu handlu w niedziele z roku na rok spadał. W 2018 r. złamanie zakazu powierzenia pracownikowi pracy w niedziele ujawniono w 9,4 proc. przypadków, w 2019 r. - 6,4 proc., a w 2020 r. - 4,7 proc. W 2020 r., jak wynika ze sprawozdania GIP, sprawdzono w sumie 4895 sklepów.