Zrównoważony rozwój w obszarze środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego może przynieść korzyści biznesowe i przyczynić się do sukcesu organizacji. Dostrzega to coraz więcej firm, a do ich grona zaliczają się uczestnicy konkursu „Liderzy ESG”, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych, NN Investment Partners TFI oraz PwC.
W pierwszej edycji konkursu, którą rozstrzygnięto w grudniu 2021 roku, o tytuł „Lidera ESG” w trzech kategoriach konkurowało łącznie 85 przedsiębiorstw, które postawiły na zrównoważony rozwój w swoich organizacjach. Ich doświadczenia mogą okazać się kluczowe dla tych, którzy jeszcze się wahają, czy wdrażać ESG, jak i dla tych, którzy powiedzieli już „tak”, ale dopiero zaczynają marsz w zrównoważonym tempie. Rozmów z przedstawicielami nagrodzonych firm będzie można wysłuchać online w środę 18 maja podczas webinaru „Liderzy ESG 2021”. Uczestnicy wydarzenia poznają wnioski płynące z raportu podsumowującego pierwszą edycję konkursu oraz doświadczenia przedstawicieli nagrodzonych firm: Vertigo Farms, Saint Gobain w Polsce oraz CIECH S.A.
foto: materiały prasowe
W pierwszej edycji konkursu „Liderzy ESG” Vertigo Farms zdobyło wyróżnienie w kategorii „Innowacja w obszarze ESG” za przyjazne środowisku pozyskiwanie ekologicznych ekstraktów roślinnych. Nagrodzona firma połączyła dwie innowacyjne technologie – uprawę roślin na farmie wertykalnej oraz ekstrakcję nadkrytyczną CO2. W praktyce przełożyło się to na 80 proc. oszczędności wody, całkowitą eliminację pestycydów, brak negatywnego wpływu na środowisko oraz wysoką jakość produktu. To o tyle istotne, że – jak wskazują przedstawiciele firmy – dostępne na rynku ekstrakty roślinne charakteryzują się słabą jakością, a sam proces ich wytwarzania generuje znaczący ślad węglowy. Vertigo Farms zapewnia zaś wysokiej jakości produkty w procesie maksymalnie zoptymalizowanym pod kątem środowiskowym.
Uczestnicy środowego webinaru wysłuchają również rozmowy z przedstawicielem Grupy Saint Gobain w Polsce, zdobywcy Nagrody Złotej w I edycji konkursu „Liderzy ESG” w kategorii „Program edukacyjny w obszarze ESG”. Firma została nagrodzona za projekt Polskie Miasta Przyszłości 2050. Program umożliwił architektom, deweloperom, inwestorom, władzom polskich miast i przede wszystkim mieszkańcom zapoznać się w bardzo przystępny sposób z perspektywami rozwoju transportu, infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego, edukacyjnego i komercyjnego, pod kątem zrównoważonego rozwoju w perspektywie kolejnych trzech dekad. W ramach inicjatywy nakreślono trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju polskich miast w ciągu najbliższych 30 lat, oraz zidentyfikowano najbardziej pożądane i prawdopodobne do wdrożenia rozwiązania infrastrukturalne.
Wśród „Liderów ESG”, którzy podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat zrównoważonego rozwoju, jest również CIECH S.A. Spółka otrzymała Nagrodę Diamentową w kategorii „Strategia ESG” za projekt „Chemia dla Lepszego Świata”. W 2021 roku Grupa CIECH przyjęła strategię ESG, opartą o zestaw ośmiu zobowiązań z obszaru ochrony środowiska, troski o społeczeństwo oraz ładu korporacyjnego. Niektóre ze zobowiązań, to m.in. neutralność klimatyczna do 2040 roku, zmniejszenie ilości potrzebnej energii w procesach produkcji, ochrona zasobów naturalnych, wdrażanie idei gospodarki obiegu zamkniętego w codziennej działalności biznesowej, rozwój pracowników oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy. Cele strategii są zgodne z kryteriami ESG stosowanymi w ocenie spółek giełdowych przez globalnych inwestorów.
Zapraszamy również, aby dołączyć do wydarzenia w serwisie LinkedIn: https://www.linkedin.com/events/liderzyesg2021-raportirozmowyzp6930171529720737792/about/

DZR