Halina Pupacz wyjaśnia, że na sytuację na rynku ropy składa się wiele czynników. Na pewno jednym z najważniejszych jest sytuacja geopolityczna - między innymi na wschodzie naszego kontynentu. To niewątpliwie sprzyja temu, że dąży się do tego, by cena tego surowca była coraz niższa.