Generowanie coraz większej części przychodów z produktów alternatywnych, ograniczenie wpływu działalności na zdrowie konsumentów oraz realizacja zobowiązań środowiskowych i społecznych - to główne filary strategii BAT (British American Tobacco), której celem jest „lepsze jutro”

BAT ogłosił swoją strategię w 2020 r., tuż przed wybuchem pandemii. To komplementarny, długofalowy plan, polegający na zaproponowaniu konsumentom szerokiej gamy produktów potencjalnie mniej szkodliwych od tradycyjnych papierosów, a zarazem na dążeniu do neutralności środowiskowej w perspektywie do roku 2030 oraz realizacji celów społecznych, ujętych we wskaźnikach ESG (ang. Environmental, Social Responsibility, Corporate Governance, Środowisko, Zrównoważony Rozwój, Ład Korporacyjny).
ikona lupy />
Asli Ertonguc, General Manager BAT na Polskę i kraje bałtyckie / foto: materiały prasowe
– ESG jest sercem strategii „Lepszego jutra”, podkreśla Asli Ertonguc, General Manager BAT na Polskę i kraje bałtyckie. – Bardzo aktywnie dążymy do osiągnięcia neutralności środowiskowej, ale też każdego roku zlecamy niezależną ocenę, która określa aktualny poziom wszystkich wskaźników ESG, bo to jest dzisiaj nasz priorytet. Jeśli chodzi o aspekty społeczne, stawiamy na przykład na zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych, a w obszarze zarządzania na zagadnienia takie jak etyka biznesu i odpowiedzialny marketing. W przypadku działalności naszej branży niezwykle istotna jest też ochrona nieletnich przed dostępem do nikotyny – dodaje Asli Ertonguc.

Świadomy wybór konsumenta

BAT nieustannie poszerza gamę gruntownie przebadanych produktów o potencjalnie obniżonym ryzyku, do których zaliczane są papierosy elektroniczne, podgrzewacze tytoniu i doustne saszetki nikotynowe.
– Naszym celem jest zwiększenie przychodów z produktów alternatywnych dla tradycyjnych wyrobów nikotynowych, a tym samym ograniczenie wpływu naszej działalności na zdrowie. Mówimy tu na przykład o e-papierosach Vuse ePen czy Vuse ePod z gotowymi, przebadanymi laboratoryjnie kartridżami, podgrzewaczach tytoniu glo hyper+, czy saszetkach nikotynowych VELO – wymienia Asli Ertonguc.
E-papierosy i podgrzewacze zostały uznane przez międzynarodowe instytucje zdrowia publicznego za potencjalnie mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów o około 95 proc., a saszetki nikotynowe, niezawierające tytoniu – o 99 proc. Jednym z założeń strategii „Lepszego jutra” jest umożliwienie dokonywania świadomych wyborów przez dojrzałych i pełnoletnich konsumentów, przy uwzględnieniu wielu możliwości, które firma chce oferować swoim klientom.
Oferta BAT daje możliwość podjęcia świadomej decyzji, zwłaszcza że firma ma ogromne doświadczenie w badaniach swoich produktów. Prowadzi je m.in. eSmoking Institute w Poznaniu, który jest pierwszą w Europie instytucją wyspecjalizowaną w badaniu płynów i aerozoli stosowanych w e-papierosach.

Neutralność klimatyczna dzięki fabryce w Augustowie

Osiągnięcie neutralności środowiskowej w 2030 r. to jeden z najważniejszych celów, który został wpisany w strategię „Lepszego jutra” BAT. Warto podkreślić, że firma jest obecna w Polsce już od 30 lat. Znajdująca się w Augustowie i należąca do BAT fabryka jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych firmy na świecie. Podejmuje wiele działań z zakresu ESG, korzystając m.in. z hybrydowego podejścia Lean Green czy metodologii Lean Management, służących do identyfikacji czynników wpływających negatywnie na środowisko. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie działań mających na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie szkodliwego wpływu działalności produkcyjnej na otoczenie.
BAT zobowiązała się do 30-procentowego zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery do 2025 r., a w roku 2030 ogłoszenia całkowitej neutralności węglowej. Kolejnym deklarowanym celem środowiskowym jest obniżenie poziomu zużycia wody
o 30 proc. Dlatego w 2020 r. powstała centralna stacja uzdatniania, dzięki czemu płynąca w rurach augustowskiej fabryki woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pozwoliło to na rezygnację z zakupu wody w plastikowych butelkach i zredukowanie odpadów aż o 1,5 tony.

Materiał powstał przy współpracy z BAT