W ramach zamówienia wykonawca będzie musiała m.in. zapewnienić i uruchomić dwa ośrodki obliczeniowe, świadczyć usług bieżącej administracji i eksploatacji systemu wraz z ośrodkami obliczeniowymi, wykonać modyfikację systemu informatycznego w zakresie potrzeb zamawiającego oraz zmian prawnych i świadczyć usług utrzymania systemu.

Czas trwania zamówienia to 48 miesięcy.

Twórcą systemu Farmer jest należąca do grypy Asseco Poland spółka ZETO Bydgoszcz. Spółka ta obecnie obsługuje ten system.(PAP)