Już można składać wnioski o kredyty hipoteczne z dopłatami do odsetek z budżetu państwa. Na razie przyjmuje je PKO BP, od 19 lutego – także SKOK-i. Cena metra kwadratowego mieszkania to jeden z ważniejszych warunków, od których zależy udzielenie kredytu z dopłatą. Musi się ona zmieścić w ustawowym limicie. Ogólne zasady przyznawania preferencyjnych kredytów wynikają z ustawy. Oprocentowanie kredytu i reguły jego spłaty są natomiast ustalane w umowach z bankiem. Liczy sześć stron. Trzeba w nim m.in. określić cele kredytowanej inwestycji, sposób wniesienia prowizji, zabezpieczenie kredytu. Kredyt z dopłatą jest tańszy od tradycyjnego złotowego, ale droższy od zaciągniętego we frankach szwajcarskich. Banki walczą o klientów nie tylko niskimi marżami. Należy spodziewać się dalszej liberalizacji zasad przyznawania kredytów, choć już nie dających prawa do ulgi podatkowej. Kredyt z wkładem własnym oznacza niższe raty. Pieniądze na wkład można jednak dobrze zainwestować. Zadłużenie można zamienić na tańsze – przenosząc kredyt do innego banku albo łącząc kilka kredytów w jeden. Większość ubezpieczeń kupowanych przy zaciąganiu kredytu zabezpiecza przede wszystkim interesy banku. Wzrost cen mieszkań sprawił, że posiadacze polis zabezpieczających spłatę kredytów powinni sprawdzić, czy opiewają one na wystarczające sumy ubezpieczenia. Do oferty bankowej są coraz częściej wprowadzane polisy na wypadek utraty pracy i nie jest to ubezpieczenie zbyt drogie.