Prezydent opowiedział się za ujednoliceniem procedur, związanych z prowadzonymi przez państwo inwestycjami, co pozwoliłoby na zmniejszenie ich kosztów. Chce też zaostrzenia kontroli wydatków przy zamówieniach w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Putin oświadczył, że Rosja powinna nie tylko zmodernizować swój przemysł, ale stać się źródłem idei i technologii dla całego świata. Przemysł powinien się jednak rozwijać bez szkody dla środowiska naturalnego. Putin podkreślił, że do rozwoju gospodarki potrzebna jest wykwalifikowana kadra. Zwrócił też uwagę na potrzebę rozwoju nauki i likwidacji barier, oddzielających ją od przemysłu.

Prezydent Rosji powiedział, że nie sprawdziły się prognozy ONZ, według których liczba mieszkańców kraju miała spaść do 136 milionów. Obecnie, po przyłączeniu Krymu, jest ona o 10 milionów większa. Świadczy to, zdaniem Putina, o skuteczności polityki demograficznej. Rosyjski prezydent zapowiedział działania na rzecz zwiększenia średniej długości życia mieszkańców kraju. Zwrócił przy tym uwagę, że do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Rosji przyczyniła się olimpiada w Soczi.