ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych uruchamia kolejny innowacyjny produkt – ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus. Jest to pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny otwarty pozwalający inwestorom uzyskać możliwość inwestowania na szybko rozwijający się rynek budownictwa i nieruchomości. – Boom budowlany w naszym kraju dopiero się rozpoczyna. Wierzymy w to, że bardzo dobra koniunktura w tym sektorze potrwa co najmniej 5 lat – komentuje Leszek Auda, zarządzający subfunduszem. Nowy fundusz należy do grupy zrównoważonych, w przypadku którego modelowa alokacja portfela to 50 proc. akcji i 50 proc. instrumentów dłużnych. Charakter subfunduszu pozwala na inwestowanie od 30 do 70 proc. aktywów w akcje i od 30 do 70 proc. aktywów w instrumenty dłużne. Tego typu zrównoważona struktura ma na celu „amortyzację” ewentualnych wahań cen akcji spółek budowlanych i nieruchomości. W obszarze zainteresowania ING Subfunduszu Budownictwa i Nieruchomości Plus znajdą się głównie: spółki realizujące inwestycje budowlane, spółki deweloperskie oraz producenci materiałów budowlanych. Nowy produkt przeznaczony jest głównie dla doświadczonych inwestorów.