Bank Pekao, w którym blisko trzu czwarte zatrudnionych to panie, postawił wśród swoich priorytetów równość, różnorodność i inkluzywność. Bank niedawno trzeci rok z rzędu zakwalifikował się do indeksu Bloomberg Gender-Equality Index. Z myślą o pracujących w nim kobietach realizuje szeroki wachlarz inicjatyw zapewniających możliwości rozwoju, wzrost satysfakcji i dbałość o work-life balance.

W ubiegłym roku Bank Pekao opublikował Strategię ESG „Odpowiedzialny bank wspierający zrównoważony rozwój”. To kompleksowy dokument oparty na trzech filarach: Środowisko, Zaangażowanie i Ład. Wśród kluczowych aspektów tego ostatniego znalazła się promocja rozwoju, różnorodności i równości pracowników. Najważniejszymi celami w tym kontekście są wzrost satysfakcji oraz zaangażowania. Ich osiągnięciu służą programy rozwojowe, plany sukcesji i powiązany z wynikami atrakcyjny system wynagrodzeń. Priorytetem Pekao jest również dbałość o równouprawnienie, redukcja luki w wynagrodzeniach oraz utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich.
Bank Pekao kobietami stoi
Odsetek kobiet w Banku Pekao sięga 70 proc. wszystkich zatrudnionych, natomiast udział pań na wyższych stanowiskach menedżerskich to 57 proc. (stan na 2021 rok). Głos i zadowolenie pań ma więc w tej organizacji ogromne znaczenie. Bank dba o interesy pań, co ma odzwierciedlenie w Bloomberg Gender-Equality Index. W 2022 r. Pekao ponownie zakwalifikował się do indeksu, który wyróżnia spółki giełdowe z całego świata za poszanowanie zasady równości płci. W tym roku znalazło się w nim 418 firm reprezentujących 45 krajów i 11 sektorów gospodarki, w tym tylko dwie z Polski.
Równość, różnorodność i inkluzywność
Co oznaczają dla Pekao? – To równe traktowanie pracowników w odniesieniu do wynagrodzenia i świadczeń pozapłacowych, niezależnie od wieku, rasy, kultury, płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii, narodowości, przekonań, wyznania etc. Polityka równości płci oraz różnorodności pomaga w efektywnym zarządzaniu karierą i osiągnięciu przez pracowników zawodowego sukcesu – wyjaśnia Ewa Solarz, menedżer ds. ESG w Banku Pekao.
W obliczu założeń wspomnianej polityki bank dąży do zapewnienia reprezentacji obu płci przy rekrutacji, eliminowania dyskryminujących kryteriów podczas przygotowywania ofert pracy czy uwzględniania zagadnień dotyczących równości płci w programach szkoleniowych. – Ważnym celem polityki personalnej banku jest inwestowanie w rozwój umiejętności wszystkich pracowników, w tym odnajdywanie i rozwój liderów. Służy temu szeroka oferta szkoleń, które można dobierać indywidualnie – dodaje Ewa Solarz.
Bez cukru
Ważnym działaniem podjętym przez Bank Pekao na rzecz otwartego dialogu z kobietami oraz dyskusji o potrzebach tej grupy pracowników było uruchomienie w 2020 r. programu „Bez cukru” pod patronatem wiceprezes zarządu Magdaleny Zmitrowicz. Główne aktywności, jakie podejmowano w 2021 r., były skoncentrowane wokół tematów związanych z rozwojem kompetencji osobistych i zawodowych kobiet, pokonywaniem własnych ograniczeń, budowaniem marki osobistej. Ponad 120 godzin poświęcono na webinary, szkolenia i sesje Action Learning. Wzięło w nich udział 1225 osób. Program „Bez cukru” był obecny także na jednym z najważniejszych wydarzeń rynkowych skierowanym do kobiet zainteresowanych nowoczesnymi technologiami – „Women in Tech Days”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 850 osób spoza banku. Pekao reprezentowało pięć pań z pionów IT oraz Ryzyk, które były prelegentkami, mentorkami oraz prowadziły warsztaty, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Pracodawca pierwszego wyboru
Bank Pekao był wielokrotnie nagradzany za swoje propracownicze praktyki. W ostatnim czasie zdobył m.in. tytuł Best Quality Employer 2021, godło Friendly Workplace 2021. W tym roku, już po raz 12. z rzędu, otrzymał także certyfikat Top Employer 2022 za zaangażowanie w tworzenie lepszego środowiska pracy i wdrażanie wysokich standardów zarządzania (bank uplasował się w pierwszej dziesiątce uhonorowanych tym tytułem firm w Polsce) oraz certyfikat „HR Najwyższej Jakości 2022” potwierdzający, że Bank Pekao jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, stosującym najnowsze rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.
JPO
Materiał powstał przy współpracy z Bankiem Pekao
ikona lupy />
foto: materiały prasowe

Sztandarowe inicjatywy Pekao

W Grupie Pekao oraz w samym banku realizowanych jest wiele projektów, które mają na celu m.in. umożliwienie wykorzystania potencjału wszystkich pracowników, budowanie kultury organizacyjnej opartej na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, wzrost zaangażowania czy rozwój przywództwa.

Bank Pekao dba o rozwój talentów w organizacji poprzez program TalentsUP, który opiera się na kluczowych i promowanych w organizacji wartościach, takich jak #Prosto #Razem, #Odważnie, #Odpowiedzialnie. Jego podstawą jest roczna ścieżka projektowa dająca możliwość uczestnictwa w zespole realizującym jeden z ośmiu strategicznych inicjatyw biznesowych. Ścieżkę projektową uzupełnia trwająca 18 miesięcy ścieżka rozwojowa oparta na bliskiej współpracy z trenerem oraz na indywidualnym celu i planie. W pierwszej edycji programu położono duży nacisk na to, aby wypracowane rozwiązania były w całości lub przynajmniej częściowo wdrożone.

„tydzień Odkryć – Learning Week” to inicjatywa oferująca szeroki wachlarz możliwości doskonalenia i pozyskiwania wiedzy w zależności od indywidualnych zainteresowań czy wykonywanych obowiązków. Z programu skorzystało w 2021 r. ponad 2 tys. pracowników. Wszystkie szkolenia zostały zaprojektowane w interaktywnej, warsztatowej formule, która przełożyła się na rozwój konkretnych umiejętności. Oprócz szkoleń i warsztatów pracownicy mogli wziąć udział w jednym z pięciu wykładów ze znanymi mówcami inspiracyjnymi. Wszystkie wystąpienia były sprofilowane pod kątem bankowości i zawodowych wyzwań branży, m.in. w zakresie samorozwoju, roli optymizmu w biznesie czy innowacji w sprzedaży.

Kolejną propozycją dla pracowników jest Kuźnia Zwinności . To trzyletni program szkoleniowy, dzięki któremu każdy pracownik ma szansę nauczyć się niezbędnych kompetencji zwinnych i optymalizacji procesów w ramach dwóch ścieżek: Agile i Lean. Kompleksowy program szkoleń, wymiany praktycznej wiedzy oraz coachingu skierowany jest zarówno do osób pracujących w zespołach produktowych, jak i pozostałych zainteresowanych zwinnymi metodami pracy.

W 2021 r. powstała także Akademia Robotyzacji , program rozwijający kompetencje cyfrowe i uczący podstaw automatyzacji, m.in. budowy robotów na własne potrzeby. Autorski program szkoleniowy został opracowany przez praktyków zatrudnionych w banku we współpracy z partnerem, największym dostawcą rozwiązań automatyzacyjnych na świecie.

Ponadto Pekao wspiera pracowników w dbaniu o zdrowie. Aktywował w 2020 r. roku inicjatywę „Bierz zdrowie za rogi” , w ramach której osoby zatrudnione w banku otrzymują dawkę wiedzy i inspiracji w zakresie profilaktyki chorób, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i dbałości o codzienną jakość życia. Skorzystało z niej 6,5 tys. uczestników.

Bank uruchomił też „Program redukcji stresu w 12 krokach” bazujący na ćwiczeniu uważności i wzmacnianiu odporności psychicznej. Działania te uzupełniła kampania prowadzona z udziałem lekarzy PZU Zdrowie, która kładła nacisk na ochronę zdrowia w trakcie pandemii COVID-19 i konieczność regularnych badań. Zwracano uwagę, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Ruch na świeżym powietrzu i działanie na rzecz innych bank połączył w akcji „MiLOVE biegi z Żubrem – pomaganie przez bieganie” . Dzięki zaangażowaniu blisko 400 osób i pokonaniu przez nie ponad 20 tys. mil Bank Pekao przekazał wsparcie trzem młodym stypendystom programu „Wybiegaj w Przyszłość” .