To największa w Europie organizacja działająca na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Decyzja została podjęta w Rzymie, podczas dorocznego spotkania organizacji pracodawców zrzeszonych w BUSINESSEUROPE. 

Henryka Bochniarz fotel wiceprezydenta obejmie w styczniu. 

BUSINESSEUROPE skupia 39 federacji z 33 krajów Europy. Działa na rzecz wzrostu i konkurencyjności. Współpracuje z Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą Unii. Reprezentuje europejski biznes na arenie międzynarodowej. 

Konfederacja Lewiatan jest jedyną polską organizacją w gronie członków BUSINESSEUROPE.

Założona przez Henrykę Bochniarz w 1999 roku organizacja zrzesza ponad 3750 firm zatrudniających ponad 700 tysięcy osób.