Dane na temat sytuacji kredytowej Rosjan przeanalizowała firma konsultingowa „Sekwoja”. Jej specjaliści odnotowali gwałtowny wzrost liczby osób zaciągających kredyty przy jednoczesnym wzroście tych, którzy kredytów nie spłacają. W przeliczeniu na złotówki indywidualni klienci są winni bankom około 66 miliardów złotych.

W ostatnich tygodniach Bank Centralny Rosji podniósł stopy procentowe w związku z osłabieniem rubla na światowych giełdach. Rosyjska waluta straciła na wartości pod wpływem zachodnich sankcji, taniejącej ropy i niestabilności polityczno-gospodarczej, spowodowanej ukraińskim kryzysem.